Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMM0004 Modele computaţionale în mecanica fluidelor
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PETRILA Titus,  tpetrilacs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea ecuatiilor de baza ale mecanicii fluidelor cu conditii la limita atasate. Prezentare de metode pentru discretizarea ecuatiilor implicate(diferente finite, spectrale, element finit, elemente pe frontiera). Ilustrarea notiunilor teoretice in cazul unor probleme practice de dinamica unui corp intr-un fluid, miscari fluide in canale, probleme inverse trateae prin metode semianalitice, etc.
Continutul
1. Ecuatiile mecanicii fluidelor
-Fluid ideal incompresibil.
-Fluid ideal compresibil.
-Fluid vâscos incompresibil.
-Fluid vâscos compresibil.
2. Discretizarea ecuatiilor
-Metoda diferentelor finte.
-Metode spectrale.
-Metoda elementului finit si element pe frontiera
3. Aplicatii
-Studiul deplasarii unui corp intr-un fluid (profile, caderea libera, proiectile, picatura de ploaie).
-Miscari in canale.
-Metode semianalitice(probleme inverse, etc.).
Bibliografie
1. T. PETRILA, Lectii de mecanica mediilor continue, UBB, Cluj, 1980.
2. L. DRAGOS, Principiile mecanicii mediilor continue, Ed. Tehnica, 1981.
3. C. IACOB, Introduction mathematique a la mecanique des fluides, Ed. Acad. Române si Gautier-Villars, 1959
4. T. PETRILA, D. TRIF, Metode numerice si computationale in dinamics fluidelor, Ed. Digital Data, 2002
5. P. GERMAIN, Mecanique des milleux continus, Masson, 1962
6. T. PETRILA, Modele matematice in hidrodinamica plana, Ed. Academiei Romane, 1981
7. T. PETRILA, C. GHEORGHIU, Metode element finit si aplicatii, Ed. Academiei Romane, 1987
8. A. CHORIN, J. MARSDEN, A Matematical Introduction to Fluid Mechanics, Springer Verlag, 1980
9. CHUEN YEN CHOW, Fluid Dynamics-Theoretical and Computational Approaches, CRC, 1999
10. T. Petrila, D. Trif, Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics, Springer U.S.A., 2005
11. T. Petrila si colectiv, Culegere de algoritmi numerici si computationali pentru probleme practice, Fundatia Vasile Goldis, 2004
Evaluare
30% Activitate la seminar si referate
70% Examen
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline