Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0003 Sisteme de operare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
2
2+0+2
fundamentala
obligatorie
Matematică informatică
4
2+1+2
specialitate
obligatorie
Matematici aplicate
4
2+1+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BOIAN Rares Florin,  rarescs.ubbcluj.ro
Asist. DRAGOS Sanda Maria,  sandacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
Insuşirea teoriei generale a sistemelor de operare. Prezentarea, ca studiu de caz, a principalelor facilităţi oferite de către sistemul de operare Unix. Formarea deprinderilor de programare tip Shell si de prelucrare a fisierelor text sub Unix. Gestiunea, dispecerizarea si programarea aplicatiilor multitasking folosind procese sub Unix.
Continutul
Curs

1. Sistemul de operare Unix: interfete exterioare
- Structura generală a sistemului de operare
- Expresii regulare, specificarea fişierelor, specificări generice
- Filtre; principii generale sort, awk, sed, grep (restul la laborator)
- Procesoare de comenzi shell:sh, csh, ksh, bash; prezentări generale
- Comenzi utile în context shell şi gestiunea exterioară a proceselor
- Programarea în shell; aplicaţii shell
- Structura superioară a sistemului de directoare Unix
- Conceptul de montare
- Legături hard şi legături simbolice

2. Sistemul de operare Unix: apeluri sistem, structuri interne
- Fişiere şi procese sub Unix: schema de legare între ele
- I/O folosind handle: open, close, lseek, read, write, dup, dup2
- Protecţia fişierelor
- Blocarea fişierelor
- Procese sub Unix; structura unui proces
- Apeluri sistem de gestiune a proceselor: fork, wait, exit, exec*
- Comunicatii intre procese: pipe, popen, FIFO
- Elemente de administrare Unix

3. Sistemele de fişiere pentru sisteme de operare
- Probleme generale privind gestiunea discului şi sisteme de fişiere
- Planificarea accesului la discul magnetic
- Structura internă a discului şi a sistemului de fişiere DOS; tabela FAT
- Structura internă a discului şi a sistemului de fişiere WindowsNT & 2000; mecanismul NTFS, fişierul MFT
- Structura internă a discului şi a sistemului de fişiere Unix; mecanismul i-node

4. Teoria generală a sistemelor de operare
- Tipuri de sisteme de calcul şi de sisteme de operare. Clasificări
- Canal I/O, zone tampon multiple. Multiprogramare.
- Structura generală şi funcţiile unui sistem de operare
- Conceptul de proces: specificări, concurenţă, semafoare, impas
- Planificarea proceselor
- Probleme privind gestiunea memoriei
- Planificarea schimbului dintre memoria internă şi cea secundară

Laborator

1. Comenzi Unix de lucru cu fişiere
2. Comunicaţii: ftp, mail, telnet, ssh, XWindow
3. Programe Shell (I)
4. Utilitarele sed şi grep
5. Utilitarul awk
6. Programe Shell (II)
7. Programe C de lucru cu fişiere Unix
8. Info: MiniShell şi alte utilitare MI: Probleme client - server
9. Procese Unix (I)
10. Blocări de fişiere
11. Comunicaţii între procese: pipe, FIFO
12. Procese Unix (II)
13. Incheierea activităţii de laborator
14. Examen practic
Bibliografie
1. BACON J. Concurrent Systems: Operating Systems, Database and Distributed Systems - an integrated approach. Addison-Wesley, 1998
2. BOIAN F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994.
3. BOIAN F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
4. BOIAN F.M. FERDEAN C.M., BOIAN R.F., DRAGOS R.C. Programare concurentă pe platforme Unix, Windows, Java. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2002.
5. IGNAT I. KACSO A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.
6. ROCHKIND M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985.
7. STALLINGS W. Operating Systems: Internal and Design Principles. Prentice Hall, 1998.
8. TANENBAUM A.S. Distributed Operating Systems. Prentice Hall, 2002
9. *** UNIX Unleashed, Internet Edition. http://docs.rinet.ru:8083/UNIXi/
10. *** UNIX Unleashed, System Administrator's Edition. http://docs.rinet.ru:8083/UNIXs/
Evaluare
Examen scris şi practic la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie între:
- nota de la lucrarea scrisă 40%;
- nota la lucrarea practică 40%;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentaţii etc. 20%.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline