Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Matematică informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0001 Algebra 1 (Algebră liniară)
2+2+0+0
E
6 cr.
MML0003 Logică, teoria mulţimilor şi aritmetică
2+2+0+0
C
6 cr.
MMA0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
3+2+0+0
E
6 cr.
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
2+2+0+0
E
6 cr.
MID0001 Fundamentele programării
2+2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
11+10+2+0=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1+0
C
3 cr.
VDP1101 Psihologia educaţiei
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0004 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMA0003 Analiză matematică 2 (Analiza in R^n)
3+3+0+0
E
6 cr.
MMG0003 Geometrie 2 (Geometrie afină)
2+1+0+0
C
4 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+1+1+0
E
5 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+0+2+0
E
6 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0+0
C
4 cr.
TOTAL
13+8+3+0=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
VDP1202 Fundamentele pedagogiei + Teoria si metodologia curriculumului
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0004 Metode avansate de programare
2+0+2+0
C
5 cr.
MMA0004 Analiză matematică 3
2+2+0+0
E
5 cr.
MMG0004 Geometrie 3 (Curbe şi suprafeţe)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMC0001 Analiză complexă
2+2+0+0
E
5 cr.
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+1+1+0
E
5 cr.
MIC0001 Arhitectura calculatoarelor
2+1+1+0
C
5 cr.
TOTAL
12+8+4+0=24
 
30 cr.
Discipline facultative:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2303 Teoria si metodologia instruirii + Teoria si metodologia evaluarii.
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMA0005 Funcţii reale
2+2+0+0
E
5 cr.
MMN0002 Analiză numerică
2+2+2+0
C
6 cr.
MMM0001 Mecanică
2+1+1+0
E
5 cr.
MMP0001 Probabilităţi
2+2+0+0
E
5 cr.
MID0003 Sisteme de operare
2+1+2+0
E
6 cr.
MID0006 Proiect individual
0+0+1+0
C
3 cr.
TOTAL
10+8+6+0=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPM0001 Practică (3 săptămâni)
0+0+0+4
C
6 cr.
Discipline facultative:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2404M Didactica matematicii
2+2+0+0
C
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMP0002 Statistică matematică
2+2+1+0
E
6 cr.
MIH0002 Baze de date
2+1+2+0
C
6 cr.
MID0007 Ingineria sistemelor soft
2+1+1+0
E
5 cr.
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0+0
E
5 cr.
MXX9301 Curs optional 1
2+1+0+0
C
4 cr.
MXX9302 Curs optional 2
2+2+0+0
C
4 cr.
TOTAL
12+9+4+4=29
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1+0
C
3 cr.
VDP3505 Instruire asistata de calculator
1+1+0+0
C
2 cr.
VDP3506 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
0+0+3+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MME0010 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale
2+1+0+0
4 cr.
MMN0004 Teoria operatorilor liniari
2+1+0+0
4 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+0+0
4 cr.
MMC0004 Complemente de analiză complexă
2+1+0+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMA0016 Capitole speciale de analiză matematică
2+1+0+0
4 cr.
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+1+0+0
4 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+0+0
4 cr.
MMG0010 Geometrie proiectivă
2+1+0+0
4 cr.
MMG0011 Geometrie hiperbolică
2+1+0+0
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+2+0
4 cr.
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+2+0
4 cr.
MIC0004 Sisteme distribuite
2+0+2+0
4 cr.
MID0020 Instrumente CASE
2+0+2+0
4 cr.
MII0008 Calcul evolutiv
2+0+2+0
4 cr.
MII0007 Tehnici pentru regăsirea informaţiei
2+0+2+0
4 cr.
MID0019 Programare paralelă: tehnici şi paradigme
2+0+2+0
4 cr.
MID0017 Metrici soft
2+0+2+0
4 cr.
MIH0013 Evoluţie în sistemele complexe
2+0+2+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIH0005 Date semistructurate
2+0+2+0
4 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor
2+1+1+0
4 cr.
MID0018 Programare Windows
2+0+2+0
4 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMA0008 Cercetare operaţională
2+2+0+0
E
5 cr.
MII0001 Inteligenţă artificială
2+1+1+0
E
5 cr.
MIC0003 Reţele de calculatoare
2+0+2+0
E
5 cr.
MID0008 Proiect colectiv
0+0+2+0
C
3 cr.
MXX9303 Curs optional 3
2+1+0+0
C
5 cr.
MXX9304 Curs optional 4
2+0+2+0
C
4 cr.
MXX9305 Curs optional 5
0+0+0+0
C
3 cr.
TOTAL
10+4+7+4=25
 
30 cr.
Discipline facultative:
VDP3607 Managementul clasei de elevi
1+1+0+0
E
3 cr.
VDP3608 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
0+0+3+0
C
2 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MML0009 Complemente de algebră
2+1+0+0
5 cr.
MMA0013 Complemente de analiză matematică
2+1+0+0
5 cr.
MMG0007 Complemente de geometrie
2+1+0+0
5 cr.
MMM0005 Capitole speciale de astronomie
2+1+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+2+0
5 cr.
MMM0003 Mecanică analitică
2+1+0+0
5 cr.
MME0002 Sisteme dinamice
2+1+0+0
5 cr.
MME0003 Modelare matematică
2+1+0+0
5 cr.
MML0010 Teoria lui Galois a ecuaţiilor algebrice
2+1+0+0
5 cr.
MML0011 Capitole speciale de algebră
2+1+0+0
5 cr.
MMM0007 Astronomie computaţională
2+1+0+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
2+1+1+0
4 cr.
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
2+1+1+0
4 cr.
MID0016 Sabloane de proiectare
2+0+2+0
4 cr.
MII0010 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+2+0
4 cr.
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+0+2+0
4 cr.
MII0011 Prelucrarea imaginilor
2+0+2+0
4 cr.
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile
2+0+2+0
4 cr.
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2+0
4 cr.
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+2+0
4 cr.
MML0012 Baze Groebner şi demonstrarea automată a teoremelor de geometrie
2+2+0+0
4 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+2+0+0
4 cr.
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
2+1+1+0
4 cr.
MIK0001 Management şi marketing
2+2+0+0
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.