Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Informatică
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Matematică informatică
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Matematici aplicate
1
2+0+1
complementara
obligatorie
Ingineria informatiei
1
2+0+1
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARABANT Sergiu,  dadics.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. COBARZAN Claudiu,  claudiucs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte IT.
Familiarizarea studenţilor cu instrumente de birotică.
Familiarizarea studenţilor cu principalele servicii Internet şi Intranet.
Insuşirea mecanismelor de comunicaţie Internet si a celor de protecţie şi securitate a datelor. Respectarea preceptelor juridice, morale şi etice ale comunicaţiei Internet şi Intranet.
Realizarea de pagini Web şi integrarea lor în pagini de nivel superior.
Continutul
CURS:
1. Concepte generale in tehnologia informatiei
Hardware, Software, IT
Tipuri de calculatoare
Arhitectura unui calculator personal
Retele de calculatoare
2. Sisteme de fisiere
Utilizarea sistemelor de fisiere
Tipuri de sisteme de fisiere
3. Concepte de securitate
Protejarea informatiilor
Virusii calculatoarelor
Comert electronic si confidentialitatea datelor
Copyright
4. Procesoare de texte - Word
5. Calcul tabelar - Excel
6. Realizare de prezentari - PowerPoint
7. Baze de date - Access
8. Comunicaţii şi aplicaţii în Internet
Structura şi forurile de coordonare Internet
Adresare, servere de nume
URL (Uniform Resource Locator)
9. Comunicaţii text în Internet (servicii non Web)
Poşta electronică
FTP şi anonymous FTP
10. Universul Word Wide Web şi limbajul HTML (HyperText Markup Language)
Structura şi serviciile Web
Rolul HTML în universul Word Wide Web; crearea paginilor Web
Sintaxa şi semantica limbajului HTML
11.
Structura unui document HTML. Crearea şi gestionarea de LINK-uri
Pachete de creare şi exploatare a documentelor HTML

12.-14. Aplicatii practive si intrebari

LABORATOR:
1. Operarea sub Windows
2. Operarea sub UNIX - Principalele comenzi utile în comunicaţii şi de manipulare a fişierelor; Comunicaţia prin poştă electronică: pine
3. Transport de fişiere: FTP, anonymous FTP
4. Procesoare de texte - Word
5. Calcul tabelar - Excel
6. Baze de date - Access
Realizarea de prezentari - PowerPoint
7. Navigare în Internet: browserele lynx şi internet explorer; Descrieri simple HTML.
Crearea paginii personale de Web. Integrarea paginilor personale în structurile Web superioare
Bibliografie
1. ***, http://computer.howstuffworks.com/
2. Boian F.M. De la aritmetică la calculatoare. Ed. Presa Universitară Clujeană, 1996
3. Cristea V. ş.a. UNIX, Ed. Teora, Bucureşti, 1993
4. ***, HTML Tutorials - http://www.htmlcodetutorial.com/
5. ***, Introduction to HTML - http://www.cwru.edu/help/introHTML/toc.html
6. Radoiu D. HTML; publicaţii Web. Computer Press AGORA 1996
7. Wyatt, A. L. Navigând prin Internet. Ed. ALL, Bucureşti, 1995
Evaluare
Examen practic, cu verificare concepte teoretice, la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie ponderata între:
- nota la lucrarea practică;
- nota pe activitatea de laborator - se urmareste rezolvarea corecta si in timp a temelor de laborator.
Prezenta la laboratoare e obligatorie. Pentru promovare este necesar ca nota pe activitatea de laborator, nota la examenul practic si nota finala sa fie >=5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline