Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA0008 Cercetare operaţională
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
6
2+2+0
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
6
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. LUPSA Liana,  llupsamath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BRECKNER Brigitte Erika,  brigittemath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. FINTA Zoltan,  fzoltanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentarea unei introduceri in problematica cercetarii operationale si a unor metode de rezolvare matematica a anumitor clase de probleme de optimizare.
Continutul
Problematica cercetarii operationale; Modele interdisciplinare. Elemente de analiza convexa in spatiul euclidian n-dimensional; multimi convexe; conuri convexe; teoreme de alternativa; caracterizari ale functiilor convexe si generalizat convexe. Probleme de optimizare cu sau fara restrictii; proprietati ale punctelor de minim ale functiilor convexe; conditii necesare si conditii suficiente de optimalitate; teoreme de punct-sa; teoreme de dualitate. Metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare liniara si neliniara: metoda Simplex, metoda hiperplanelor de sectiune, metoda functiilor de penalizare si metoda functiilor-bariera. Elemente de teoria jocurilor; rezolvarea jocurilor matriceale prin reducere la probleme de optimizare liniara.
Bibliografie
1. BLAGA, L., LUPSA, L.: Elemente de programare liniara. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003.
2. BLAGA, L., LUPSA, L.: Cercetare operationala. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006.
3. BRECKNER, B.E.: De la poliedre la jocuri matriceale. O introducere in optimizarea liniara. EFES, Cluj-Napoca, 2007.
4. BRECKNER, B.E., POPOVICI, N.: Probleme de analiza convexa in R^n. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2003.
5. BRECKNER, B.E., POPOVICI, N.: Probleme de cercetare operaţională, EFES, Cluj-Napoca, 2006.
6. BRECKNER, W.W.: Cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea $Babes-Bolyai$, Fac. de Matematica, 1981.
7. BRECKNER, W.W., DUCA, D.: Culegere de probleme de cercetare operationala. Cluj-Napoca, Universitatea, Fac. de Matematica, 1983.
8. DOMSCHKE, W., DREXL, A.: Einfuhrung in Operations Research. 3. Aufl. Berlin, Springer-Verlag, 1995.
9. DOMSCHKE, W., DREXL, A., SCHILDT, B., SCHOLL, A., VOSS, S.: Uebungsbuch Operations Research. 2. Aufl. Berlin, Springer-Verlag, 1997.
10. PREKOPA, A.: Linearis programozas. Bolyai Tarsulat, Budapest, 1968.
Evaluare
Evaluare continua (20% din nota finala), examen scris si oral (80% din nota finala)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline