Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME0002 Sisteme dinamice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Informatică
2
2+1+1
fundamentala
obligatorie
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SERBAN Marcel Adrian,  mserbanmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BUICA Adriana,  abuicamath.ubbcluj.ro
Lect. ANDRAS Szilard Karoly,  andraszmath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducere in problemele de baza ale modelarii matematice si sistemelor dinamice
Continutul
Introducere (terminologie de baza, exemple, sistemele dinamice si calculatoarele)
Partea I-a: Sisteme dinamice discrete si continue (recurente si ecuatii diferentiale ordinare ca sisteme dinamice, ecuatii de ordinul I si de ordin mai inalt, teoreme de existenta, ecuatii liniare generale, probleme la limita)
Partea a II-a: Analiza calitativa (multimi limita, puncte singulare, teoria stabilitatii, multimi invariante, aplicatii Poincare, teoria bifurcatiei)
Partea a III-a: Metode numerice (solutii aproximative, stabilitate numerica, metoda continuarii, metode numerice in bifurcatii, haos)
Bibliografie
Davis Jon H., Differential Equations with MAPLE: an Interactive Approach, Birkhäuser, 2001.
Enns R. H., McGuire G., Nonlinear Physics with Maple for Scientists and Engineers, Birkhäuser, 1997.
Hairer E., Numerical Geometric Integration, Internet course, 1999, http://www.unige.ch/math/folks/hairer/polycop.html
Lynch S., Dynamical Systems with Applications using MATLAB, Birkhäuser, 2004.
Rus I.A., Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice, Transilvania Press, 1996.
Trif D., Metode numerice in teoria sistemelor dinamice, Transilvania Press, 1997.
Evaluare
1. Doua lucrari de control 20% fiecare din nota finala
2. Caiet de laborator 10%
3. Examen final, 50%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline