Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0003 Sisteme de operare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică
2
2+0+2
fundamentala
obligatorie
Matematică informatică
4
2+1+2
specialitate
obligatorie
Matematici aplicate
4
2+1+2
specialitate
obligatorie
Ingineria informatiei
4
2+0+2
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea,  florincs.ubbcluj.ro
Conf. Dr. ROBU Judit,  robucs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. BOIAN Rares Florin,  rarescs.ubbcluj.ro
Asist. Dr. DRAGOS Sanda Maria,  sandacs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. TRÎMBITAS Gabriela,  gabitrcs.ubbcluj.ro
Obiective
Insuşirea teoriei generale a sistemelor de operare. Prezentarea, ca studiu de caz, a principalelor facilităţi oferite de către sistemul de operare Unix. Formarea deprinderilor de programare tip Shell si de prelucrare a fisierelor text sub Unix. Prezentarea, prin comparaţie, a facilitǎţilor oferite de sistemele de operare din familia Windows: XP, Vista. Gestiunea aplicatiilor multitasking folosind procese sub Unix şi sub Windows.
Continutul
Curs
Săpt. 1 - 3
1. Sistemul de operare Unix: interfete exterioare
• Structura generală a sistemului de operare
• Expresii regulare, specificarea fişierelor, specificări generice
• Filtre; principii generale sort, awk, sed, grep (restul la laborator)
• Procesoare de comenzi shell:sh, csh, ksh, bash; prezentări generale
• Comenzi utile în context shell şi gestiunea exterioară a proceselor
• Programarea în shell; aplicaţii shell
• Structura superioară a sistemului de directoare Unix
• Conceptul de montare
• Legături hard şi legături simbolice

Săpt. 4 - 6
2. Sistemul de operare Unix: apeluri sistem, structuri interne
• Fişiere şi procese sub Unix: schema de legare între ele
• I/O folosind handle: open, close, lseek, read, write, dup, dup2
• Protecţia fişierelor
• Blocarea fişierelor
• Procese sub Unix; structura unui proces
• Apeluri sistem de gestiune a proceselor: fork, wait, exit, exec*
• Comunicatii intre procese: pipe, popen, FIFO
• Elemente de administrare Unix

Săpt. 7 - 8
3. Sistemul de operare Windows:
• Structura generală a sistemului de operare
• Procese sub Windows
• Comunicarea între procese sub Windows
• Blocarea fişierelor sub Windows
• Elemente de administrare Windows

Săpt. 9 - 10
4. Sistemele de fişiere pentru sisteme de operare
• Probleme generale privind gestiunea discului şi sisteme de fişiere
• Planificarea accesului la discul magnetic
• Structura internă a discului şi a sistemului de fişiere DOS; tabela FAT
• Structura internă a discului şi a sistemului de fişiere Windows (20003, XP, Vista); mecanismul NTFS, fişierul MFT
• Structura internă a discului şi a sistemului de fişiere Unix; mecanismul i-node
• Sisteme RAID

Săpt. 11 - 14
5. Teoria generală a sistemelor de operare
• Tipuri de sisteme de calcul şi de sisteme de operare. Clasificări
• Canal I/O, zone tampon multiple. Multiprogramare.
• Structura generală şi funcţiile unui sistem de operare
• Conceptul de proces: specificări, concurenţă, semafoare, impas
• Planificarea proceselor
• Probleme privind gestiunea memoriei
• Planificarea schimbului dintre memoria internă şi cea secundară

Laborator:
1. Comenzi UNIX pentru lucrul cu fişiere (a) C Tutorial: sections 1-5 (b)
2. Programe Shell(I) (a) C Tutorial: sections 6-8 (b)
3. Utilitarele SED şi GREP (a) C Tutorial: sections 9-11 (b)
4. Programe AWK
5. Programe Shell (II) (a) Utilitarul MAKE utility. Lucru cu fişiere UNIX în C (b)
6. Procese UNIX
7. Blocarea fişierelor sub UNIX
8. Comunicarea între procese UNIX prin PIPE şi POPEN
9. Comunicarea între procese UNIX prin FIFO
10. Procese Windows
11. Comunicarea între procese Windows prin PIPE
12. Rezerva
13. Incheierea activităţii de laborator
14. Examen practic
Bibliografie
BACON J. Concurrent Systems: Operating Systems, Database and Distributed Systems - an integrated approach. Addison-Wesley, 1998
2. BOIAN F.M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994.
3. BOIAN F.M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996.
4. BOIAN F.M. FERDEAN C.M., BOIAN R.F., DRAGOS R.C. Programare concurentă pe platforme Unix, Windows, Java. Ed. Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 2002.
5. IGNAT I. KACSO A. Unix: generarea proceselor. Ed. Albastra, grupul Microinformatica, Cluj, 1995.
6. ROCHKIND M.J. Advanced Unix Programming. Prentice Hall, 1985.
7. STALLINGS W. Operating Systems: Internal and Design Principles. Prentice Hall, 1998.
8. TANENBAUM A.S. Distributed Operating Systems. Prentice Hall, 2002
9. *** UNIX Unleashed, Internet Edition. http://docs.rinet.ru:8083/UNIXi/
10. *** UNIX Unleashed, System Administrator@s Edition. http://docs.rinet.ru:8083/UNIXs/
Evaluare
Examen scris şi practic la finele semestrului. Nota este obţinută ca medie între:
- nota de la lucrarea scrisă 40%;
- nota la lucrarea practică 40%;
- nota pe activitatea de laborator: calitatea programelor, documentaţii etc. 20%.

Cerintele cursului sunt postate la:
http://www.cs.ubbcluj.ro/~florin/SO
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline