Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMM0001 Mecanică
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
4
2+1+1
specialitate
obligatorie
Matematică informatică
4
2+1+1
specialitate
obligatorie
Matematici aplicate
4
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. KOHR Mirela,  mkohrmath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Obiective
Predarea notiunilor fundamentale de mecanica: cinematica punctului material si a corpului rigid, notiuni fundamentale din dinamica punctului material si a corpului rigid. Aplicarea si aprofundarea teoriei calculului diferential si integral precum si a teoriei ecuatiilor diferentiale ordinare in studiul unor probleme speciale de miscare.
Continutul
I. CINEMATICA:
1. Introducere. Notiuni fundamentale.
2. Cinematica punctului material: Traiectorie, ecuatii de miscare, viteza si acceleratie a punctului material. Cinematica punctului in coordonate carteziene, intrinseci (triedrul Frenet) si curbilinii (coordonate polare). Viteza areolara.
3. Cinematica corpului solid rigid: Unghiurile lui Euler. Ecuatii de miscare. Formulele lui Poisson. Distributia vitezelor si acceleratiilor in solid. Miscarea de rotatie a solidului cu un punct fix si miscarea de rototranslatie instantanee a corpului rigid liber. Miscarea plan-paralela. Baza si rulanta.
4. Cinematica miscarii relative: Definitii. Distributia vitezelor si acceleratiilor. Teorema lui Coriolis.
II. DINAMICA PUNCTULUI MATERIAL
1. Punct material liber: Principiile mecanicii newtoniene. Ecuatia lui Newton. Ecuatii si teoreme generale. Lucru mecanic si functia de forta (calculul lor). Miscarea rectilinie. Forte centrale. Problema lui Newton.
2. Punct material supus la legaturi: Miscarea pe o curba fixa si pe o suprafata fixa (cu si fara frecare). Pendulul matematic.
3. Dinamica miscarii relative: Ecuatia diferentiala a miscarii relative.
III. DINAMICA SISTEMELOR SI A CORPULUI SOLID
1. Centre maselor(de inertie, greutate). Momente de inertie. Momente de inertie fata de dreptele paralele si fata de drepte concurente. Axe principale si momente principale de inertie. Ecuatiile si teoremele generale ale dinamicii sistemelor de puncte materiale. Lucrul mecanic elementar al fortelor exterioare si lucrul mecanic elementar al fortelor interioare. Integrale prime. Teoremele generale în mişcarea sistemelor materiale în jurul centrului maselor. Formulele lui Konig.
2. Dinamica solidului rigid: Miscarea rigidului cu o axa fixa. Miscarea rigidului cu un punct fix. Energie cinetica si moment cinetic. Aplicatii ale teoriei generale la miscarea solidului greu cu un punct fix in cazul lui Lagrange si Poisson. Consideratii privind miscarea cea mai generala a unui solid rigid liber.
Bibliografie
[1] Kohr, M., Capitole Speciale de Mecanică, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 2005
[2] Bradeanu, P., Mecanică Teoretică, vol. 1 şi 2, Litografia Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1988
[3] Iacob, C., Mecanică Teoretică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980
[4] Dragoş, L., Principiile Mecanicii Analitice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976
[5] Goldstein, H., Classical Mechanics, Reading, MA: Addison-Wessley Publishing Co. (2nd edition), 1980
[6] Turcu, A., Kohr-Ile, M., Culegere de Probleme de Mecanică Teoretică, Litografia Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1993
[7] Bradeanu, P., Pop, I., Stan, I., Turcu, A., Culegere de Probleme de Mecanică, Litografia Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1976.
[8] Bose, S., Chattoraj, D., Elementary Analytical Mechanics, Alpha Science International Ltd. 2000
[9] Aaron, F.D., Mecanică Analitică, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2002.
[10] Trîmbiţaş, R.T., Analiză Numerică. O Introducere Bazată pe MATLAB, Presa Universitară Clujeană, 2005.

Bibliografie suplimentară:
1. Arnold, V.I., Mathematical Methods of Classical Mechanics, Springer, Berlin, 1997
2. Cooper, R.K., Pellegrini, C., Modern Analytical Mechanics, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1999
3. Torok, J.S., Analytical Mechanics with an Introduction to Dynamical Systems, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000
4. Kittel, C., Knight, W.D., Cursul de Fizică Berkeley, vol. 1: Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
5. Turcu, A., Mecanică Teoretică, I, II, Litografia Universităţii Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca, 1972,1976
6. Taylor, J., Classical Mechanics, Palgrave Macmillan, Ney York, 2004
7. Bradeanu, P., Pop, I., Bradeanu D., Probleme şi Exerciţii de Mecanică Teoretică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979
8. Landau, L., Lifchitz, E., Mécanique, Mir, Moscou, 1981
9. Fetter, A.L., Walecka, J.D., Theoretical Mechanics of Particles and Continua, Dover Publications, Inc., New York, 2003
10.Iro, H., A Modern Approach to Classical Mechanics, World Sci., New Jersey, 2002
11.Budo, Á., Mechanika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972
12.Nagy. K., Elméleti Mechanika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
13.VÎLCOVICI, V. et al., Mecanica Teoretica, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1963.
14.BALAN, St., Culegere de Probleme de Mecanica. Ed. Didactica si Pedabogica, Bucuresti, 1972.
Evaluare
Examen la final de semestru: 70%
Activitate de seminar + teme de seminar: 15%
Lucrari de laborator: 15%


Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline