Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0011 Prelucrarea imaginilor
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
6
2+0+2
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
6
2+0+2
specialitate
optionala
Ingineria informatiei - in limba romana
8
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea problemelor ce apar la prelucrarea imaginilor si cum sunt rezolvate acestea in diferite sisteme existente.
Continutul
Cursul de Prelucrare a imaginilor contine:
- Reprezentartea imaginilor digitale (prin functii si cuvinte picturale, arbori quad si binari),
- Imbunatatirea imaginilor (operatiuni punctuale si spatiale),
- Transformari ale imaginilor (determinarea conturului, scheletizare, subtiere, transformari morfologice).
- Concatenarea Imaginilor, Prelucrarea imaginilor Stereo
- Compresia imaginilor (binare şi cu nivele de gri).
- Spaţii de culoare – Conversii (RGB – CIE-Lab, Luv, …) – Compunerea Imaginilor,
Bibliografie
1. BALTAC, V., colectiv, Calculatoarele electronice, grafica interactiva si prelucrarea imaginilor. Editura Tehnica, Bucuresti, 1985.
2. FOLEY, J.D., VAN DAM, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics. Addison-Wesley Publishing Comp., 1984.
3. JAIN A.K., Fundamentals of Digital Image Processing, Prentince-Hall, London, 1989.
4. NEDEVSKI, Prelucrarea Imaginilor si Recunoasterea Formelor, Editura Albastra, Cluj-napoca, 1998.
5. PAVLIDIS, T., Algorithms for Graphics and Image Processing. Springer-Verlag, 1982.
6. PETCU, D., CUCU, L., Principii ale graficii pe calculator. Editura Excelsior, Timisoara 1995.
7. ROMAN, D., LUSTIG, A., STANESCU, C., Algoritmi de automatizare a proiectarii. Editura Militara, Bucuresti, 1988.
8. VLAICU A., Prelucrarea digitala a imaginilor, Editura Albastra, Cluj-Napoca, 1997.
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea din timpul laboratorului si rezultatul de la examen.
Pagina Web : http://www.cs.ubbcluj.ro/~per/Prel_Img.html
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline