Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME0010 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
5
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PRECUP Radu,  r.precupmath.ubbcluj.ro
Lect. ANDRAS Szilard Karoly,  andraszmath.ubbcluj.ro
Obiective
Aprofundarea unor capitole de teoria ecuatiilor diferentiale ordinare si introducerea de noi cunostinte

Continutul
1.Ecuatii integrale Fredholm: teoreme de existenta si unicitate
2. Ecuatii integrale Volterra: norme Bielecki, existenta si unicitate
3. Problema Cauchy: existenta si unicitate in spatiu si in sfera
4. Subsolutii si solutii extremale; metoda sub si supra solutiilor
5. Functia lui Green
6. Ecuatii autoadjuncte; metoda de determinare a functiei lui Green
7. Probleme la limita neliniare; aplicatii ale teoremei de punct fix a lui Banach
8. Operatori compacti; aplicatii ale teoremei de punct fix a lui Schauder
9. Principiul lui Leray-Schauder si aplicatii
10. Notiunea de solutie stabila si asimptotic stabila
11. Stabilitatea sistemelor liniare
12. Stabilitatea solutiilor sistemelor liniare perturbate
13. Stabilitatea solutiilor stationare (de echilibru) ale unor sisteme din matematica aplicata
Bibliografie
1. R.P. Agarwal, D. O’Regan, An Introduction to Ordinary Differential Equations, Springer, 2008.
2. V. Barbu, Ecuatii diferentiale, Junimea, 1985.
3. R. Precup, Methods in Nonlinear Integral Equations, Kluwer, 2002.
4. L.C. Piccinini, G. Stampacchia, G. Vidossich, Ordinary Differential Equations in R^n, Springer, 1984.
Evaluare
20% activitatea la curs si seminar
20% pregatirea si sustinerea unui referat
60% examen scris
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline