Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2007/2008

Specializarea Informatică

Semestrul 7

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MO006 Cercetare operaţională
2+2+0
E
6 cr.
MI013 Reţele de calculatoare
2+0+2
E
6 cr.
MI017 Inteligenţă artificială
2+1+1
E
6 cr.
MS054 Curs opţional 4
2+0+2
C
6 cr.
MS055 Curs opţional 5
2+0+2
C
6 cr.
TOTAL
10+3+7=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
YZ109 Practica pedagogică. Informatică
0+4+0
C
4 cr.
YZ111 Educatie interculturala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ112 Managementul activitatii didactice
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ113 Consiliere educationala
1+2+0
C
3.5 cr.
YZ115 Practica pedagogica. Informatica (2)
1+2+0
C
3.5 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 4.
Pachetul cu discipline in limba română:
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
2+0+2
6 cr.
MI076 Instrumente CASE
2+0+2
6 cr.
MI070 Prelucrarea limbajului natural
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite in limba maghiara:
MI113 Date semistructurate
2+0+2
6 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor
2+1+1
6 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MI055 Semantica limbajelor de programare
2+0+2
6 cr.
MI078 Calcul evolutiv în inteligenţa artificială
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI030 Sisteme distribuite
2+0+2
6 cr.
MI045 Grafică pe calculator
2+0+2
6 cr.
MII0014 Roboţi inteligenţi
2+0+2
6 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MI095 Sabloane de proiectare
2+0+2
6 cr.
MI016 Programare Windows
2+0+2
6 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI099 Arhitecturi soft
2+0+2
6 cr.

Semestrul 8

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MS056 Curs opţional 6
2+2+0
E
10 cr.
MS057 Curs opţional 7
2+0+2
E
10 cr.
MS058 Curs opţional 8
2+0+2
C
10 cr.
TOTAL
6+2+4=12
 
30 cr.
Discipline facultative:
MI023 Istoria informaticii
2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI075 Servere de date
2+0+2
10 cr.
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
2+0+2
10 cr.
MI049 Prelucrarea imaginilor
2+0+2
10 cr.
MI091 Analiza si gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2
10 cr.
MI022 Management şi marketing
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MA024 Criptografie
2+2+0
10 cr.
MI094 Retele neuronale şi aplicaţii
2+1+1
10 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI051 Programare concurentă
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MI037 Modele şi limbaje de simulare
2+0+2
10 cr.
MI095 Sabloane de proiectare
2+0+2
10 cr.
MI096 Aplicatii pentru dispozitive mobile
2+0+2
10 cr.
MI098 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MI079 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2
10 cr.
MI128 Implementarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
2+0+2
10 cr.
MC031 Procese stochastice si fractali
2+0+2
10 cr.
Disciplină oferită în limba engleză:
MI054 Baze de date distribuite
2+0+2
10 cr.
MII0003 Realitate virtuală
2+0+2
10 cr.
Discipline oferite pentru cursul optional 8.
Pachetul cu discipline în limba română:
MA014 Capitole speciale de logică matematică
2+2+0
10 cr.
MC012 Calcul paralel
2+2+0
10 cr.
ME046 Tehnici de simulare numerica cu Matlab
2+0+2
10 cr.
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator
2+2+0
10 cr.
MO051 Programare multicriteriala aplicata
2+2+0
10 cr.
MT033 Analiza computationala
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba maghiară:
MG008 Geometrie computaţională
2+2+0
10 cr.
MI022 Management şi marketing
2+2+0
10 cr.
MIG0002 Capitole speciale de combinatorică
2+2+0
10 cr.
Discipline oferite în limba engleză:
MA024 Criptografie
2+2+0
10 cr.
MC006 Complexitatea calculului
2+2+0
10 cr.
MG023 Geometrie algebrică si grafica pe calculator
2+2+0
10 cr.