Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MC012 Calcul paralel
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
8
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. CHIOREAN Ioana Rodica,  ioanacs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea notiunilor de baza ale calculului paralel, necesare scrierii, implementarii si executarii programelor pe sisteme de calcul cu mai multe procesoare.
Continutul
1. Necesitatea aparitiei calculatoarelor de mare performanta. Argumente pro si contra folosirii calculatoarelor paralele.
2. Modele de programare pentru calculul paralel (pipeline, tablu de procesoare, memorie partajata, transmisie de mesaje).Clasificarea calculatoarelor paralele (Flynn, Hockney, Schwartz, Handler). Masuri ale performantei algoritmilor paraleli.
3. Tipuri de retele de procesoare.
4. Tehnica dublarii recursive si aplicarea ei la evaluarea relatiilor de recurenta. Tehnica reducerii ciclice par-impar. Tehnicile de "slicing" si "crinkling".
5. Transformatea paralela a datelor.
6. Inmultirea paralela a matricilor. Evaluarea paralela a expresiilor aritmetice.
7. Algoritmi paraleli la nivel de bit.
8. Sortare paralela (sortarea bitonica, cu bule, rapida, arborescenta, prin transpozitie par-impar).
9. Algoritmi paraleli in biologia computationala (compararea secventelor de acizi nucleici, etc.)
10.Programare in PVM (Parallel Virtual Machine)
Bibliografie
1. CHIOREAN, I., Calcul paralel. Fundamente. Ed. Microinformatica, 1995
2. COMAN,GH., CHIOREAN,I., Metode numerice si calcul paralel, lito Univ.Babes-Bolyai, 2001
3. CHAUDURI, P., Parallel Algorithms, Design and Analysis, Advanced in Computer Science, Prentice Hall, 1992
4. HOCKNEY, R.W., JESSOPE, C.R., Calculatoare paralele, 1987
5. PETCU, D., Parallel numerical algorithms, (vol.1 si 2), Litografia Universitatii din Timisoara, 1996
Evaluare
Test scris (50%)si lucrari de laborator (50%)
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline