Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0003 Realitate virtuală
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - în limba engleză
8
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. BOIAN Rares Florin,  rarescs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline