Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MO051 Programare multicriteriala aplicata
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
8
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. LUPSA Liana,  llupsamath.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoasterea unor rezultate de baza din programarea multicriteriala (cu mai multe funcii scop) precum si a unor metode de rezolvarea. Aplicarea acestor rezultate la rezolvarea unor clase particulare de probleme de programare vectoriala.
Continutul
1. Exemple de probleme de programare multicriteriala.
2. Puncte de vedere in abordarea problemei de programare multicriteriala: aspecte teoretice si calculatorii.
3. Clase particulare de probleme de programare vectoriala si metode specifice de rezolvare: probleme de transport cu mai multe functii scop, probleme de programare pseudobooleana cu mai multe functii scop, probleme de programare dinamica cu mai multe functii scop, probleme de programare multicriteriala cu date inexacte.
Bibliografie
1. ANDRASIU M., BACIU A., PASCU A., PUSCAS E., TASNADI AL., Metode de decizii multicrietriale. Bucuresti: Ed. Tehnica 1986.
2. BACIU A., PASCU A., PUSCAS E., Aplicatii ale cercetarii operationale. Bucureti, Ed. Militara, 1988.
3. LUPSA L., DUCA E., DUCA D.I., On the structure of the set of points dominated and nondominated in an optimization problem. Revue d'Anal. num et la theorie de l'approximation. 22(2), 193-199,1983.
4. Lupsa L., Numerical Optimization Methods. Special issue in discrete optimization. Cluj-Napoca: Ed. Risoprint, 2005.
5. Miettien Kaisa, Nonlinear multiobjective optimization. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Academic Publishers, 1998.
6. ROY B., Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.
7. PO-LUNG YU: Multiple-Criteria Decision Making. Concepts, Techniques, and Extensions. New York and London: Plenium Press, 1989.
8. Popovici N., Optimizare vectoriala. Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta, 2005.
9. Stancu Minasian I.M., Tigan St., Multiobjective mathematical programming with inexact data. in Stochastic versus Fuzzy Approahes to Multiobjective Mathematical Programming under Uncertainty, Kuwer Academic Publishers, 1990.
10. Tigan St., Achimas A., Coman I., Drugan T., Iacob M., Decizii multifactoriale. Cluj-Napoca: Ed. SRIMA, 2001.
Evaluare
Proiect.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline