Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIG0002 Capitole speciale de combinatorică
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Informatică - linia de studiu maghiară
4
2+2+0
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
6
2+2+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. KASA Zoltan,  kasacs.ubbcluj.ro
Obiective
Familiarizarea cu notiunile din combinatorica care nu se fac la celelalte cursuri.
Continutul
1. Generalizarea notiunilor de combinari, permutari, aranjamente cunoscute.
2. Functii generatoare.
3. Rezolvarea ecuatiilor recursive.
4. Probleme de numarare si enumerare. Aplicatiile functiilor generatoare la probleme de numarare.
5. Numere remarcabile in combinatorica. Numerele lui Fibonacci, Catalan, Stirling, Bell.
6. Principii utilizate in combinatorica.
7. Combinatorica cuvintelor. Complexitatea cuvintelor finite si infinite.
Bibliografie
1. KÁSA ZOLTÁN: Combinatorica cu aplicatii, Ed. Presa Universitara Clujeana, 2003.
2. I. TOMESCU: Introducere in combinatorica, Ed. Tehnica, 1975.
3. CORMEN-LEISERSON-RIVEST: Algoritmusok, Mţszaki Könyvkiadó, Budapest, I. kiadás 1997, II. kiadás 1999, III. kiadás 2000. (IN ROMANA:. Cormen-Leiserson-Rivest: Introducere in algoritmi, Ed. Libris Computer Agora, 2000.IN ENGLEZA: Cormen, T.H., Leiserson, C.E., Rivest, R.R., Stein, C.: Introduction to Algorithms, Mit Press-McGraw Hill, 2001. Second edition)
4. LOVÁSZ LÁSZLÓ: Kombinatorikai problémák és feladatok, Typotex Kiadó, Budapest, 1999.
5. R. L. GRAHAM-D. E. KNUTH-O. PATASHNIK: Konkrét matematika, Műszaki Kiadó, Budapest, 1998.
6. LOTHAIRE, M.: Algebraic combinatorics on words, Cambridge University Press, 2002.
7. WILF, H, S.: Geratingfunctionology, Academsi Press, Boston, 1996.

Evaluare
Verificare pe parcurs + examen scris.
Nota finala:
50% teme de casa in timpul semestrului
50 examen scris
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline