Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI037 Modele şi limbaje de simulare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
8
2+0+2
optionala
Matematică-Informatică - linia de studiu română
8
2+0+2
optionala
Matematici aplicate
8
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. FRENTIU Militon,  mfrentiucs.ubbcluj.ro
Obiective
- Asimilarea Simularii ca metoda de studiere a fenomenelor reale;
- Formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor prin simulare.
Continutul
1. Obiectul simularii.
2. Numere aleatoare.
3. Modele de simulare. Simularea discreta si continua.
4. Verificarea si validarea modelelor de simulare.
5. Exemple practice de simulare.
6. Cozi de asteptare.
7. Limbaje de simulare. Limbajul HSL.
Bibliografie
1. ARSHAM H., Systems Simulation: The Shortest Path from Learningto Applications, http://www.ubmail.ubalt.edu/~harsham/simulation/sim.htm
2. BALCI, O., Validation, Verification, and Testing Techniques throught the Life Cycle of a Simulation Study, Annals of Operations Research, 1994, no.12, pp.1-49
3. BLAGA P., Statistica prin MATLAB, Presa Universitara Clujeana, 2002.
4. DODESCU Gh., Simularea sistemelor, Ed.Militara, Bucuresti
5. RACEANU, E., Limbaje de simulare, Ed.Militara, Bucuresti, 1981
6. SANDERSON D.P., R.SHARMA, R.ROZIN, and S.TREU, The Hierarchical Simulation Language HSL: A Versatile Tool for Process-Oriented Simulation, ACM Trans.on Modeling and Computer Simulation, Vol.1, no.2, 1991, pp.113-153
7. STATE, L., J.POPESCU, Modele probabiliste in Inteligenta Artificiala, Litog. Univ. Bucuresti, 1979.
8. VADUVA I., Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977.

Evaluare
In evaluarea cunostintelor studentilor se va tine cont in egala masura atat de cunostintele teoretice (un examen notat prin E), cat si de cele practice, de deprinderile de a folosi calculatorul in rezolvarea unor probleme concrete. In aceasta directie, se va tine seama si de activitatea desfasurata la laborator (nota L), media finala fiind F=(L+E)/2.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline