Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI075 Servere de date
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
8
2+0+2
optionala
Matematică-Informatică - linia de studiu română
8
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. ŢÂMBULEA Leon,  leoncs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CÂMPAN Alina,  alinacs.ubbcluj.ro
Obiective
Obtinerea de cunostinte de baza despre servere de date.
Continutul
1. Tehnologia client/server.
2. Prezentarea sistemului Oracle.
3. SQL*Plus.
4. Controlul accesului la baza de date. Securitatea bazei de date. Gestiunea utilizatorilor.
5. Gestiunea bazei de date Oracle din medii vizuale (Visual Basic, Delphi).
6. PL/SQL.
7. Orientarea obiect în Oracle.
8. Gestiunea tranzactiilor: rolul tranzactiilor, tipuri de tranzactii, executia tranzactiilor.
9. Administratarea unei baze de date Oracle.
10. Utilitare Oracle.
11. Optimizarea interogarilor si aplicatiilor.
12. Arhivare si recuperare.
13. Baze de date distribuite în Oracle.
14. Web si Oracle.
Bibliografie
1. AUSTIN, D., colectiv, Oracle8, Editura Image, 1999 (traducerea cartii: David Austin, Using Oracle8, Macmillan Computer Publishing, USA, 1998; Exista si o versiune HTML).
2. HARRINGTON, J.L., SQL Cleary Explained, AP Professional, (Academic Press), 1998.
3. LOCKMAN, D., Developing Personal Oracle7 for Windows 95 Applications, Macmillan Computer Publishing, USA, 1997.
4. LUERS, T., Bazele Oracle 7, Editura Teora, 1998.
5. Oracle8 and Oracle8 Enterprise Edition, On-Line Generic Documentation, Oracle Corporation, 1997.
6. POPESCU, I., Oracle8. Prelucrarea avansata a informatiei. Editura Tehnica, Bucuresti 1999.
7. POPESCU, I., Modelarea bazelor de date. Editura Tehnica, Bucuresti 2001.
8. http://cis.gsu.edu/~shong/teaching/cis473/projects/oracle.html.
9. http://www.cs.umbc.edu/help/oracle8.
10. STEPHENS, R.K., R.R. PLEW, B. MORGAN, J. PERKINS, Teach Yourself SQL in 21 Days, Second Edition, Macmillan Computer Publishing, http://www.mcp.com.
11. WHALEN, E., DELUCA, S.A., Teach Yourself Oracle 8 In 21 Days, Macmillan Computer Publishing, USA, 1997, http://www.mcp.com.
Evaluare
Lucrare practica si lucrare scisa cu subiecte teoretice.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline