Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MII0014 Roboţi inteligenţi
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
7
2+0+2
optionala
Informatică - linia de studiu română
5
2+0+2
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Lect. Dr. OLTEAN Mihai,  molteancs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline