Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI022 Management şi marketing
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
Informatică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Matematică-Informatică - linia de studiu maghiară
8
2+2+0
optionala
Titularii de disciplina
Prof. Dr. OPREAN Dumitru
Prof. Dr. VORZSAK Almos
Obiective
Familiarizarea studentilor cu problematica organizarii si conducerii economiei.
Initiere in procese decizionale manageriale si de marketing.
Bibliografie
1. FLORESCU, C., si altii, Marketing, Ed. Marketer, Bucuresti, 1995.
2. NICOLESCU, O., Management, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1993.
3. OPREAN, D., RACOVITAN, D., OPREAN, V., Informatica de gestiune si manageriala, Ed. Eurounion, Oradea, 1994.
Evaluare
Examen oral.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline