Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MI021 Capitole speciale de teoria grafelor
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Informatică - linia de studiu română
8
2+0+2
optionala
Matematică-Informatică - linia de studiu română
8
2+0+2
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. TOADERE Teodor,  toaderecs.ubbcluj.ro
Obiective
Dezvoltarea deprinderilor de modelare a viitorilor informaticieni. Formarea unei gandiri abstracte care ofera posibilitatea realizarii unor conexiuni complexe intre realitatea inconjuratoare si obiecte abstracte din domeniul teoriei grafelor.
Continutul
1. Grafe, definitii, tipuri, reprezentari;
2. Matrici asociate unui graf, unei relatii, unei permutari;
3. Metoda cautarii in adancime;
4. Colorarea grafelor;
5. Matroizi: definitii, baza, multimi independente si dependente, cicluri,
6. Poduri in grafe, aplicatii,
7. Inel celular, algebra celulara, grafe de baza;
8. Constantele inelelor celulare si relatii intre ele;
9. Scheme asociative;
10. Grafe: distanta-regulare;grafe Moore si n-goane generalizate;
11. Graful muchiilor (graful linie);
Bibliografie
1. BANNAI E., BANNAI E., How many P-polinomial structures can an association scheme have?, Europ. J. Comb. 1(1980)pp.289-298.
2. BIGGS N.L., The symmetry of line graphs, Util. Math. 5(1974)pp.113-121.
3. BROUWER A.E., COHEN A.M., NEUMAIER A., Distance Regular Graphs, Springer Verlag, Berlin, 1989.
4. CROITORU C., Optimizare combinatorie, Ed.Univ."Al.I.Cuza", Iasi 1992.
5. GONDRAN M., MINOUX, M.: Graphes et algorithmes, Paris 1979.
6. IVANOV A.A., IVANOV A.V., London Math. Soc. Lect. Notes Ser. vol.131(1988).
7. FARADEV I.A., IVANOV A.A., KLIN M.H., Woldar, Investigation in Combinatorial Objects, Kluwer Academic Publisher, 1994.
8. Lecture Notes Math. 558(1976).
9. WEISS R., s-transitive graph, In Algebraic Methods in Graph Theoty vol.2(1981), pp.827-847.
10. WEISS R., The non-existence of 8-transitive graph, Combinatorica 1(1981), pp.309-563.
11. TOADERE T.,STOICA F.:Some Aspects of Graphs Planarity, Studia Mathematica, vol.XL(no.2,1995), pp.123-146.
12. WEISS R, Distance-transitive graphs and generalized polygons, Acth. Math. 45(1985), pp.555-563.
Evaluare
Nota se compune din doua parti cu ponderi egale una obtinuta pe parcurs semestrului in urma prin prezentari de referate la seminar, iar ceealalta in final prin sustinerea unui examen.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline