Detalii specifice de completare a Convenţiei de practică (Doar pentru varianta anterioara a documentului) Completat de către
Punctul 2. de pe prima pagină se completează cu datele firmei/instituţie. Firma/Instituția
Punctul 3. de pe prima pagină se completează cu datele studentului. Student
ART.3 (1) se va completa cu 192 ore. Firma/Instituția
ART.3 (2) se va completa cu perioada desfasurarii stagiului de practica. Firma/Instituția
ART.8 (1) se va completa cu datele tutorelui din partea firmei/instituţiei/grup de cercetare. Firma/Instituția
ART.8 (1) - IMPORTANT: Conform Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master, personalul din cadrul partenerilor de practică, responsabil cu coordonarea şi evaluarea activităţii de practică a studenţilor, trebuie să aibă studii superioare în domeniul în care se derulează practica studenţilor. (a se vedea II.11, Regulament). Firma/Instituția
ART.8 (2) se va completa de către tutorele din partea facultăţii (cadru didactic supervizor). Facultate
ART.9 se va completa cu valoare corespunzatoare numarului de credite fiecarei sectii de master (numărul de credite conform Fişei disciplinei Practică). Student
ART.13 se va completa cu data completării convenției, anterioară perioadei de efectuare a practicii. Firma/Instituția
Tabelul de pe pagina 3, prima coloană Facultate
Tabelul de pe pagina 3, a doua coloană (necesită o ştampila şi o semnătură din partea firmei/instituţiei/grupului de cercetare) Firma/Instituția
Tabelul de pe pagina 3, a treia coloană Student
Ultimul tabel, prima linie Facultate
Ultimul tabel, a doua linie (se completează de către tutorele desemnat din partea firmei/instituţiei. Pentru practica in colaborare cu grup de cercetare aceasta linie lipseste. Firma/Instituția
Ultimul tabel, ultima linie (se va completa cu data completării convenției) Firma/Instituția