Detalii specifice de completare a Acordului anual de practică Completat de către
TOATE CÂMPURILE TREBUIE COMPLETATE! (Informatii despre S.C., numar studenti, specializarea, facultatea) Firma/Instituția
ART.3 (1) se va completa (cu ambele valori) 120 ore (nivel licenta), 192 ore (nivel master). Firma/Instituția
ART.4 (1) se va completa cu anul universitar corespunzator (e.g., 2019-2020). Firma/Instituția
Data completării acordului trebuie să fie o dată anterioară efectuării practicii. Firma/Instituția
Acest document necesită o ştampila şi o semnătură din partea firmei/instituţiei. Firma/Instituția