Detalii specifice de completare a Acordului anual de practică (Doar pentru varianta anterioara a documentului) Completat de către
TOATE CÂMPURILE TREBUIE COMPLETATE! (Informatii despre S.C., numar studenti, specializarea, facultatea) Firma/Instituția
Rectoratul UBB precizează: “În cazul în care va fi necesară completarea Art. 1 ali. (1) cu mai multe litere (rânduri), rugăm ca spațiul destinat semnăturilor să rămână nemodificat. Dacă este necesară mutare semnăturilor pe pagina următoare, atunci va fi mutat și o parte din text (art. 4) astfel încât semnăturile să apară pe pagină cu text. “ . Firma/Instituția
ART.3 (1) se va completa (cu ambele valori) 120 ore (nivel licenta), 192 ore (nivel master). Firma/Instituția
ART.4 (1) se va completa cu anul universitar corespunzator (e.g., 2023-2024). Firma/Instituția
Data completării acordului trebuie să fie o dată anterioară efectuării practicii. Firma/Instituția
Acest document necesită o ştampila şi o semnătură din partea firmei/instituţiei. Firma/Instituția