1. Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică impreuna cu studentul va decide tema de practica. Documentul semnat de catre tutorele de la firma si student trebuie aprobat de catre cadrul didactic responsabil al specializarii de master din care face parte studentul. Documentul Acord -Tema - Student - Tutore - Responsabil se va completa si semna intr-un singur exemplar. detalii completare Acordul referitor la tema de practică

  2. Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică. Varianta actualizata a documentului (26.02.2023) - Acordul anual de practică Această condiţie se aplică doar firmelor/instituţiilor care NU au protocol de colaborare cu facultatea. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi. detalii completare Acord de practică

  3. Înainte de începerea perioadei de practică, studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie/grup de cercetare vor semna actele pentru protecția muncii.

    a) Studentii care isi desfasoara practica de la domiciliul propriu (atat in in cadrul unei firme cat si in cadrul UBB) trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica (va rugam sa utilizati modelele din sectiunea Procedura-->Protectia muncii). Declaratia semnata si scanata se depune conform orarului pentru Protectia municii la biroul doamnei Cenan Ioana Orar protectia muncii.

  4. Declaratie proprie raspundere - activitate in cadrul UBB Declaratie activitate UBB .
  5. Declaratie proprie raspundere - activitate in cadrul unei firme Declaratie activitate firma .
  6. b) Studentii care isi desfasoara practica in cadrul unei firme si se deplaseaza la sediul firmei trebuie sa completeze documentele legate de traseul de deplasare. Documentul se obtine de pe site practicamaster (sectiunea Procedura-->Protectia muncii) si se trimite completat si semnat doamnei Cenan Ioana.

  7. Înainte de începerea perioadei de practică, studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune (vezi pagina Anunturi) Convenţia de practică completată de către student şi firmă/instituţie în trei exemplare. După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar studentului. Pentru practica realizată în cadrul unei firme Convenția de practica are formatul ConvenţiePracticaFirma. Pentru practica realizată în cadrul unui grup de cercetare al UBB Convenția de practica are formatul ConvenţiePracticaMasterGrupCercetare. Varianta actualizata a documentului (26.02.2023) Conventia-Cadru Portofoliu si Conventia-Cadru Portofoliu pentru practica in cadrul unui Grup de Cercetare
  8. detalii completare Convenţie de practică

  9. La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depuna (vezi pagina Anunturi) Raportul de evaluare student şi fişa de prezenţă completat de către tutorele de practică si Raportul de activitatie a studentului completat de către student și semnat de către tutorele de practică. detalii completare Raportul de evaluare ...