1. Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică impreuna cu studentul va decide tema de practica. Documentul semnat de catre tutorele de la firma si student trebuie aprobat de catre cadrul didactic responsabil al specializarii de master din care face parte studentul. Documentul Acord -Tema - Student - Tutore - Responsabil se va completa si semna intr-un singur exemplar. detalii completare Acordul referitor la tema de practică

  2. Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi. detalii completare Acord de practică

  3. Înainte de începerea perioadei de practică, studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor semna actele pentru protecția muncii.

    Studentul are obligatia sa ceara companiei sa intocmeasca declaratia de traseu cu privire la protectia muncii.

  4. Înainte de începerea perioadei de practică, studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune (vezi pagina Anunturi) Convenţia de practică completată de către student şi firmă/instituţie în trei exemplare. După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar studentului. Pentru practica realizată în cadrul unei firme Convenția de practica are formatul Conventia-Cadru Portofoliu. Pentru practica realizată în cadrul unui grup de cercetare al UBB Convenția de practica are formatul Conventia-Cadru Portofoliu pentru practica in cadrul unui Grup de Cercetare
  5. detalii completare Convenţie de practică

  6. La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depuna (vezi pagina Anunturi) Raportul de evaluare student şi fişa de prezenţă completat de către tutorele de practică si Raportul de activitatie a studentului completat de către student și semnat de către tutorele de practică. detalii completare Raportul de evaluare ...