Detalii specifice de completare a Raportului de evaluare student şi fişei de prezenţă Completat de către
TOATE CÂMPURILE TREBUIE COMPLETATE! Firma/Instituția
Acest document necesită un număr înregistrat în registrul firmei/instituţiei la o dată ulterioară datei de încheiere a practicii. Firma/Instituția
Acest document necesită o ştampila şi o semnătură din partea firmei/instituţiei. Firma/Instituția
Detalii specifice de completare a Raportul de activitatie a studentului Completat de către
TOATE CÂMPURILE TREBUIE COMPLETATE! Firma/Instituția
Acest document se completeaza de către student și se semnează de către tutore. Firma/Instituția
Acest document necesită o semnătură din partea firmei/instituţiei. Firma/Instituția
Trebuie completate cel putin 8 câmpuri ale tabelului, pe zile sau pe săptămâni, conform descrierilor din Note. Firma/Instituția