Detalii specifice de completare a Acordului referitor la tema de practică Completat de către
Numele si prenumele studentului practicant, Facultatea, Specializarea, Anul de studii. Student
Numele si prenumele tutorelui de practica, Compania, Telefon, E-mail, Domeniul cercetarii, Tema cercetarii, Descrierea cercetarii (2-3 paragrafe in limbaj natural, Data Firma/Instituția
Numele si prenumele responsabilului programului de master. Facultate
Acest document necesita o semnatura din partea studentului. Student
Acest document necesită o semnătură din partea firmei/instituţiei. Firma/Instituția
Acest document necesita o semnatura din partea responsabilului sectiei de master corespunzatoare. Facultate