Accesarea unor servicii din Campus (rețeaua privată a Departamentului de Informatică) folosind SSH tunneling

Folosind un mecanism numit SSH tunneling este posibila accesarea unor servicii, procese server, aplicatii web, etc. de oriunde din Internet si gazduite pe adrese IP private (false) din cadrul retelei Departamentului de Informatica (Campus, cladirea FSEGA). Mecanismul de SSH tunneling… Continue Reading

Accesarea unor resurse din campus/prin intermediul rețelei din campus pe perioada pandemiei

Studenții care în această perioadă doresc să acceseze serverul linux al studenților (linux.scs.ubbcluj.ro) o pot face prin intermediul numelui www.scs.ubbcluj.ro (sau a adresei sale IP reale: 193.226.40.130), port 8937, protocol SSH, cu aplicații care suportă acest protocol (Putty, WinSCP). Use… Continue Reading