CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae în format PDF

Informaţii personale

Nume, prenume Bufnea Darius-Vasile
Adresă Departamentul de Informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
Telefon +40-264-405300, int. 5829
E-mail bufny@cs.ubbcluj.ro
Naţionalitate Română
Sex Masculin
Locul de muncă actual / domeniul ocupaţional Conferențiar universitar, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai

Experienţă profesională

Perioada 2008-prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de cursuri, cercetare şi conducerea de laboratoare şi seminarii
Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Informatică (Catedra de Sisteme Informatice până în 2010), Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Perioada 2004-2008
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare şi conducerea de laboratoare şi seminarii
Numele şi adresa angajatorului Catedra de Sisteme Informatice, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Perioada 2002-2004
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare şi conducerea de laboratoare şi seminarii
Numele şi adresa angajatorului Catedra de Sisteme Informatice, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai,str. M. Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Perioada 2000-2002
Funcţia sau postul ocupat Analist programator
Activităţi şi responsabilităţi principale Întreţinerea serverelor de comunicaţii ale universităţii
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Comunicaţii, Universitatea Babeş-Bolyai, Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 4, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare servere de comunicaţii
Perioada 1999-2000
Funcţia sau postul ocupat Tehnician
Activităţi şi responsabilităţi principale Întreţinerea reţelei de comunicaţii a universităţii
Numele şi adresa angajatorului Centrul de Comunicaţii, Universitatea Babeş-Bolyai, Piaţă Ştefan cel Mare, nr. 4, Cluj-Napoca, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrator reţea

Educaţie şi formare

Perioada 2001-2007
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Informatică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Controlul congestiei, Îmbunătăţiri ale traficului Web, Sisteme distribuite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeş-Bolyai
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii doctorale
Perioada 2000-2001
Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Sisteme distribuite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare
Perioada 1999-2000
Calificarea / diploma obţinută Instructor Cisco CCNA
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cisco Networking Academy
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare RoEduNet, Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Specializare profesională
Perioada 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Informatică
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Informatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babeş-Bolyai,Facultatea de Matematică şi Informatică
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare
Perioada 1992-1996
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Informatică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul teoretic “Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii liceale

Aptitudini şi competenţe

Limbi străine cunoscute Engleza
Competenţe şi abilităţi sociale Lucrez de 19 ani într-un mediu în care comunicarea şi munca în echipă este foarte importantă. Poziţia pe care o ocup presupune interacţiunea cu diferite persoane (studenţi, colegi din mediul academic) într-un mediu multicultural.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Membru în consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică din anul 2009

Membru în consiliul Departamentului de Informatică din anul 2016

Competenţe şi aptitudini tehnice
  • Cunoştinţe avansate ale sistemelor de operare: Windows, Linux, Cisco IOS
  • Cunoştinţe avansate de programare în limbajele: Java, C/C++, PHP, limbaj de asamblare
  • Cunoştinţe avansate de reţele de calculatoare
  • Cunoştinţe avansate legate de stiva de protocoale TCP/IP
  • Cunoştinţe avansate de programare Web (HTML, CSS, PHP, JSP, JavaScript, jQuery), webdesign, webmaster şi prelucrarea de imagini
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Extrem de avansate
Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie (nivel avansat)
Permise de conducere Categoria B din august 2004

Anexă: Lista articolelor publicate