Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematică maghiară

Semestrul 1

MLM0019 Algebra 1 (Algebră liniară)
MLM0023 Logică matematică
MLM0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
MLM0013 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
MLM5005 Fundamentele programării
YLU0011 Educaţie fizică (1)

Semestrul 2

MLM0021 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază)
MLM0006 Analiză matematică 2 (Calcul diferenţial în Rn)
MLM0015 Geometrie 2 (Geometrie afină)
MLM0022 Teoria numerelor
MLM5006 Programare orientată obiect
MLM5022 Structuri de date şi algoritmi
YLU0012 Educaţie fizică (2)

Semestrul 3

MLM0022 Teoria numerelor
MLM0007 Analiză matematică 3 (Calcul integral în Rn)
MLM0016 Geometrie 3 (Geometria diferenţială a curbelor şi suprafeţelor)
MLM0008 Analiză complexă
MLM0026 Software matematic

Semestrul 4

MLM0027 Analiză numerică
MLM0003 Funcţii reale
MLM0029 Probabilităţi
MLM0025 Mecanică teoretică
MLX2101 Curs optional 1

Semestrul 5

MMA0007 Analiză funcţională
MMP0002 Statistică matematică
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
MMM0002 Astronomie
MX10102 Curs optional 2

Semestrul 6

MMA0018 Tehnici de optimizare
MX10103 Curs optional 3
MX10104 Curs optional 4
MX10105 Curs optional 5
MX10106 Curs optional 6

Curs optional 1 (sem. 4)

L. română

Complemente de algebră
Complemente de analiză matematică
Funcţii convexe
Grafuri şi combinatorică

L. maghiară

Geometrie proiectivă
Geometrie hiperbolică
Teoria geometrică a funcţiilor analitice
Grafuri şi combinatorică

Curs optional 2 (sem. 5)

L. română

Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale ordinare
Aplicaţii ale calculului numeric

L. maghiară

Mecanică analitică
Matematici aplicate în economie

Curs optional 3 (sem. 6)

L. română

Complemente de geometrie
Geometrie hiperbolică

L. maghiară

Sisteme dinamice
Modelare matematică

Curs optional 4 (sem. 6)

L. română

Matematica operaţiunilor financiare
Capitole speciale de astronomie

L. maghiară

Calcul numeric în matematica aplicată
Procese stochastice şi fractali

Curs optional 5 (sem. 6)

L. română

Teoria geometrică a funcţiilor analitice
Complemente de analiză complexă

L. maghiară

Capitole speciale de algebră
Teoria lui Galois a ecuaţiilor algebrice
Capitole speciale de analiză matematică

Curs optional 6 (sem. 6)

L. română

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. maghiară

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

Alte discipline obligatorii din programul comun al universitatii (sem. 4)

MLM2007 Practică

Discipline facultative (sem. 1)

MLE2008 Limba engleza-formare si informare academica (curs pentru incepatori)
MLR0018 Matematica de bază
MLM0018 Matematica de bază (in limba maghiara)
MLM7006 Informatica de baza (in limba maghiara)

Discipline facultative (sem. 2)

MLE2009 Limba engleza-limba, cultura si comunicare (curs pentru incepatori)
MLR2002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică

Discipline facultative (sem. 5)

MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX