Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea Matematici aplicate

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMP0002 Statistică matematică
2+2+1
E
6 cr.
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0
E
6 cr.
MME0005 Dinamici economice
2+1+0
C
6 cr.
MXX9501 Curs optional 1
2+1+0
C
6 cr.
MXX9502 Curs optional 2
2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+8+1=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1
C
3 cr.
VDP3506-1 Practica pedagogică I
0+0+3
C
2.5 cr.
PDP1005-1 Disciplina optionala psihopedagogica
1+2+0
C
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MME0014 Capitole speciale de ecuatii diferentiale ordinare
2+1+0
6 cr.
MMM0003 Mecanică analitică
2+1+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MMM0002 Astronomie
2+1+1
5 cr.
MMA0007 Analiză funcţională
2+2+0
5 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MMA0018 Tehnici de optimizare
2+1+0
E
6 cr.
MXX9503 Curs optional 3
2+1+0
C
6 cr.
MXX9504 Curs optional 4
2+1+0
C
5 cr.
MXX9505 Curs optional 5
2+1+0
C
5 cr.
MXX9506 Curs optional 6
2+1+0
C
5 cr.
MXX9507 Curs optional 7
1+0+0
C
3 cr.
TOTAL
11+5+0=20
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MMZ0001 Elaborarea lucrării de licenţă
0+0+2
C
5 cr.
Discipline facultative:
VDP3608-1 Practica pedagogică II
0+0+3
C
2.5 cr.
PDP1007 Evaluare finala - Portofoliu didactic
0+0+1
E
1 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
MME0006 Calcul variaţional
2+1+0
5 cr.
MMN0004 Teoria operatorilor liniari
2+1+0
5 cr.
MMM0005 Capitole speciale de astronomie
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
MMG0011 Geometrie hiperbolică
2+1+0
5 cr.
MMG0007 Complemente de geometrie
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
MMC0006 Capitole speciale de analiză complexă
2+1+0
5 cr.
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
MML0009 Complemente de algebră
2+1+0
5 cr.
MMA0013 Complemente de analiză matematică
2+1+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0
3 cr.
MMZ0003 Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice
1+0+0
3 cr.