Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMM0005 Capitole speciale de astronomie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
6
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
6
2+1+0
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Obiective
Acumularea de cunostinte privind stelele (formarea, structura si evolutia lor), sistemele stelare (de la stele duble si multiple pana la galaxii si roiuri de galaxii) si despre Univers ca un tot unitar. Aceste cunostinte formeaza, impreuna cu cele acumulate la cursul de astronomie din semestrul al 5-lea, o introducere in problemele fundamentale ale astronomiei si fac parte din bagajul de cunostinte minim pe care trebuie sa-l aiba un student care doreste sa urmeze alte cursuri speciale de Astronomie.
Continutul
I.Stelele. Structura si evolutia lor.
1.Faptele observationale si ipotezele care stau la baza teoriei structurii stelare.
2.Ecuatiile care descriu structura interna a stelelor (conservarea masei, a impulsului, bilantul energetic, ecuatiile ce descriu transportul energiei in stea, ecuatii de stare). Timpuri caracteristice.
3.Reactiile termonucleare principala sursa de energie din stele.
4.Soarele ca stea. Parametrii fizici, structura interna, atmosfera Soarelui, activitatea solara.
5.Ecuatiile de baza ale interiorului stelar. Modele stelare
6.Originea si evolutia stelelor. Formarea stelelor si a planetelor. Stadiile finale de evolutie ale stelelor.
II.Galaxia noastra (structura ei). Formarea si evolutia Galaxiei noastre.
III.Elemente de astronomie extragalactica. Clasificarea galaxiilor. Proprietati fizice si dinamice ale galaxiilor. Formarea si evolutia lor. Nuclee galactice active si quasari. Repartitia galaxiilor in Univers. Roiuri de galaxii. Grupul local de galaxii. Metagalaxia. Universul la scara mare. Cosmologie newtoniana. Istoria Universului.
Bibliografie
1.ABHYANKAR K.D.: Astrophysics: Stars and Galaxies, Universities Press India, 2001.
2.COLLINS G.W.: The Fundamentals of Astrophysics, Cambridge University Press, 2003.
3.NARLIKAR J.V.: Elements of Cosmology, Universities Press India, 1998.
4.PRIALNIK D.: An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution, Cambridge University Press, 2000.
5.URECHE V.: Universul, Astrofizica, vol. II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
WEIGERT A., WENDKER H.J., WISOTZKI L.: Astronomie und Astrophysik, Wiley-VCH, 2005.
Evaluare
Nota finala reprezinta media ponderata a notei obtinute pentru activitatea din timpul semestrului (30%) si nota obtinuta la examenul scris la sfarsitul semestrului (70%). In evaluarea activitatii de la seminar se va tine seama de participarea activa a studentilor la ore si de seriozitatea cu care au tratat temele primite.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline