Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMM0002 Astronomie
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică
5
2+1+1
specialitate
obligatorie
Informatică - linia de studiu maghiară
5
2+1+1
specialitate
optionala
Matematică informatică - linia de studiu română
Matematică informatică - linia de studiu maghiară
5
2+1+1
specialitate
optionala
Matematici aplicate
5
2+1+1
specialitate
optionala
Titularii de disciplina
Conf. Dr. SZENKOVITS Ferenc,  fszenkomath.ubbcluj.ro
Conf. Dr. BLAGA Cristina Olivia,  cpblagamath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea conceptelor de baza necesare predarii Astronomiei in liceu privind sfera cereasca, miscarile aparente si reale ale corpurilor ceresti, natura fizica a astrilor, structura Universului la diferite scari, originea si evolutia corpurilor ceresti. Insusirea problemelor fundamentale ale disciplinei, necesare pentru introducerea cursurilor optionale de Astronomie din semestrele V si VI, precum si a cursurilor de studii aprofundate (master).
Continutul
1. Obiectul, problemele, metodele si ramurile Astronomiei. Structura Universului accesibil (Metagalaxia).
2. Astronomia sferica: sfera cereasca, miscarea diurna, coordonate ceresti, miscarea anuala aparenta a Soarelui, elemente de trigonometrie sferica si transformari de coordonate.
3. Timpul si masurarea lui: timpuri locale, timpul universal, timpul legal, calendarul.
4. Elemente de Astronomie practica: instrumente astronomice si metode pentru determinarea coordonatelor ceresti si geografice.
5. Fenomene care modifica pozitiile astrilor pe cer: refractia astronomica, paralaxa diurna si anuala, precesia si nutatia.
6. Pamantul: miscarile Pamantului, forma si dimensiunile Pamantului, coordonate geocentrice, masa si structura Pamantului.
7. Miscarile aparente si fazele planetelor; eclipse: explicarea miscarilor aparente, a fazelor si a eclipselor. Sistemele lumii.
8. Problemele mecanicii ceresti: problema celor doua corpuri, problema celor trei corpuri, problema celor n corpuri; perturbatii.
9. Elemente de Astronautica: miscarea pe partea activa si pe partea pasiva a traiectoriei. Sateliti artificiali. Sfera de gravitatie si de actiune.
10. Structura sistemului solar: Soarele, planetele, satelitii planetelor, Luna, asteroizii, cometele, materia neorganizata.
11. Teoria radiatiei si fotometria astronomica: intensitate, flux, luminozitate, stralucire aparenta, radiatia corpului negru, magnitudini aparente si absolute.
12. Aplicatii ale analizei spectrale in Astrofizica: spectre, clasificarea Harvard, deplasarea liniilor spectrale.
13. Parametrii de stare ai stelelor; relatii de stare: determinarea masei, temperaturii, luminozitatii, diagrama H-R.
14. Galaxia noastra: structura generala, rotatia Galaxiei.
Bibliografie
1. BLAGA, C.: Sistemul nostru solar, Editura Albastra, 2001
2. SZENKOVITS F.: Bevezetes a csillagaszatba, Kolozsvari Egyetemi Kiado, Kolozsvar, 2007.
3. PAL, A., POP, V., URECHE, V. - Astronomie, Culegere de probleme, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 1998
4. PAL, A., URECHE, V. - Astronomie, Bucuresti, 1983.
5. POP, V. POP, D. - Trigonometrie plana si trigonometrie sferica, Presa Universitara clujeana, Cluj-Napoca, 2003.
6. URECHE, V. - Universul Vol. I Astronomie, Cluj-Napoca, 1982. Universul Vol. II Astrofizica, Cluj-Napoca, 1987.
7. WEIGERT, C.- WENDKLER, H.: Astronomie und Astrophysik, VCH Verlagsgeselschaft mbH, 1996
8. UNSOLD, A., BASCHEK, B - Der neue Kosmos, Springer, 2002.
9. FREEDMAN R.A.,KAUFMANN W.J., Universe, New-York, 2002.
10.SMITH E.P., JACOBS K.C., Introductory Astronomy and Astrophysics, W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1973.
Evaluare
La stabilirea notei finale contribuie: activitatea la seminar (10%), lucrari practice (20%), examenul oral la sfarsitul semestrului (70%).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline