Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Modelare şi simulare - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MII1010 Metode avansate de analiza datelor
2+1+1+0
E
8 cr.
MMC1007 Modele statistice computaţionale
2+1+1+0
E
8 cr.
MID1003 Modelarea comportamentului sistemelor soft
2+0+2+0
E
7 cr.
MME1008 Modelare matematică în ştiinţele reale
2+1+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+3+5+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1022 Limbaje de simulare
2+0+2+0
E
8 cr.
MID1004 Modele formale în limbajele de programare
2+1+1+0
E
8 cr.
MMC1008 Modele numerice eficiente în ştiinţele computaţionale
2+1+1+0
E
7 cr.
MME1009 Simularea sistemelor continue
2+1+1+0
E
7 cr.
TOTAL
8+3+5+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MII1001 Agenţi inteligenţi cooperativi
2+1+1+0
E
8 cr.
MMC1009 Metode numerice în simulare
2+1+1+0
E
8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
2+1+0+0
C
6 cr.
MXX4701 Curs opţional 1
2+0+2+0
E
8 cr.
TOTAL
8+3+4+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MID1013 Tehnologii si platforme Java pentru aplicatii distribuite
2+0+2+0
8 cr.
MID1018 Tehnici avansate în medii virtuale distribuite
2+0+2+0
8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1023 Validarea simulării
2+1+1+0
E
8 cr.
MME1010 Modelarea proceselor economice
2+2+0+0
E
8 cr.
MIA1007 Proiect de cercetare în modelare şi simulare
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX4702 Curs opţional 2
2+1+1+0
E
8 cr.
TOTAL
6+4+5+0=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MID1010 Arhitectura sistemelor soft
2+1+1+0
8 cr.
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicatie
2+1+1+0
8 cr.