Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1003 Modelarea comportamentului sistemelor soft
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
1
2+0+2
specialitate
obligatorie
Modelare şi simulare - în limba engleză
1
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Obiective
Introducerea unor tehnici avansate pentru modelarea comportamentului sistemelor.
Prezentarea corespondentei intre UML si cadre de aplicatii existente.
Oferirea oportunitatii de a participa la un proiect de grup ce vizeaza proiectarea unui cadru de aplicatii pentru modelare.
Continutul
1. Introducere
* Diagrame de secventa
* Diagrame de comunicare
2. Diagrame de stari
* Metamodelul UML
* Sablonul de proiectare “State”
* Modelarea comportamentului intern al obiectelor
3. Mecanismul de extensie UML
* Profile UML
* Profile UML pentru interfete utilizator
4. Abordare MDA pentru interfete utilizator
* MDA
* Modelarea navigarii intre ecrane folosind diagrame de stari
5. Transformarea modelelor pentru interfete utilizator
* QVT
* MVC
6. Modelarea aplicatiilor AJAX
* Profil UML pentru interfete utilizator bazate care folosesc tehnologii AJAX
* Transformarea modelelor
7. Activitati - partea I
* Actiuni si fluxul de control
* Modelarea navigarii intre ecrane
8. Activitati - partea II
* Fluxuri de date
* Modelarea proceselor de business
9. Profile UML pentru activitati
* Alte instrumente pentru transformarea modelelor
* AndroMDA, oAW
10. Dezvoltare agila MDA
11. Plugin Eclipse pentru dezvoltare agila MDA – partea I
12. Plugin Eclipse pentru dezvoltare agila MDA – partea II
* Adaugare diagrame de stari
13. Plugin Eclipse pentru dezvoltare agila MDA – partea III
* Adaugare activitati
14. Plugin Eclipse pentru dezvoltare agila MDA – partea IV
* Adaugare proces agil MDA
Bibliografie
1. AndroMDA. Business Process Management for Struts Cartridge. 2006. http://galaxy.andromda.org/docs/andromda-bpm4struts-cartridge/index.html
2. Erich Gamma et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software. Addison Wesley, 1995.
3. Erich Gamma and Kent Beck. Contributing to Eclipse: Principles, Patterns, and Plug-Ins. Addison Wesley, 2003.
4. Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison Wesley, 2002.
5. Martin Fowler. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition. Addison Wesley, 2003.
6. Michael Mahemoff. Ajax Design Patterns. O@Reilly, 2006.
7. Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, and Dirk Weise. MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture. Addison Wesley, 2004.
8. Rod Johnson et al. Spring 2.0 Reference Documentation. 2006. http://www.springframework.org/
Evaluare
Activitatea se incheie cu un examen scris (E). In timpul semestrului studentii trebuie sa intocmeasca un raport teoretic (R) si sa construiasca o aplicatie software (S) care sa ilustreze folosirea modelelor pentru dezvoltarea aplicatiilor.
Nota finala este o medie ponderata a acestor note, calculata astfel: 40%E + 20%R + 40%S. Promovarea este conditionata de obtinerea notei minime 5 la examenul scris.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline