Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1023 Validarea simulării
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Sisteme Inteligente - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Metode formale în programare - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
optionala
Modelare şi simulare - în limba engleză
4
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. PREJMEREAN Vasile,  percs.ubbcluj.ro
Prof. Dr. FRENTIU Militon,  mfrentiucs.ubbcluj.ro
Obiective
Pentru a asimila Simularea ca o metodă de studiere a unui fenomen real. Pentru a obţine abilităţi în rezolvarea unei probleme prin Simulare. Pentu a învăţa studenţii conceptele utilizate în domeniul Modelării şi Simulării şi a dobândi metode de Validare a Simulării.
Continutul
(C1-C14 cursuri, S1-S14 seminarii)

C1 (+S1)- Obiectul simulării ([4,6,9]) – Simulare- utilitate, clasificare, avantaje?
C2 (+S2)- Exemple de simulare ([8]) – Două probleme, componente, parametrii
C3 (+S3) – Etape în simulare ([6]) – Enunt, date, modelare, implementare, verificare, analiză rezultate, luarea deciziilor, documentare.
C4 (+S4 ) – Verificarea si validarea aplicaţiei ([2]) – Verificarea corectitudinii, verificarea (statică, dinamică, formală), validarea programului (inspectare si testare), validarea intrări-iesiri.
C5 (+S5 )- Validarea modelului ([6], [7]) – Corectitudine (faţă de cerinţe), alegerea variabilelor, validarea parametrilor.
C6(+S6)- Inspectarea programelor ([5]) – Inspectare, chipă, pasi, avantaje.
C7(+S7)- Testarea programelor ([5]) – Testare, tipuri, pe module si de integrare.
C8(+S8)- Analiză intrări ([2,3]) – Metode de estimare, interval de încredere, corectitudinea datelor.
C9(+S9)- Analiză de senzitivitate ([O2]) – Analiza senzitivă, de regresie, proiectare statistică.
C10(+S10)- Calibrare ([1, 6, O6]) – Calibrarea aplicaţiei, compararea cu sistemul real, acceptarea rezultatelor simulării.
C11 (+S11) - Analiza statistică a rezultatelor ([O1]) – Metode de estimare, Interval de încredere, verificarea ipotezei, compararea cu rezultate reale.
C12 (+S12) – Certificare, Acreditare ([6]) – definiţie, elemente, testare si depanare instrumente.
C13 (+S13) – Aplicaţii pentru validare ([6, 11]) – Pentru testare, depanare, analiza datelor statistice.
C14 (+S14) - Documentarea simulării ([2,7]) – Utilitate, conţinut, documentaţia de validare.
Bibliografie
1. ARSHAM H., Systems Simulation: The Shortest Path from Learning to Applications,
http://www.ubmail.ubalt.edu/~harsham/simulation/sim.htm
2. BALCI, O., Validation, Verification, and Testing Techniques throught the Life Cycle of a Simulation Study, Annals of Operations Research, 1994, no.12, pp.1-49
3. BLAGA P., Statistica prin MATLAB, Presa Universitara Clujeana, 2002.
4. DODESCU Gh., Simularea sistemelor, Ed.Militara, Bucuresti.
5. M.Frenţiu, Verificarea corectitudinii programelor, Ed.Univ.”Petru-Maior”, Tg.-Mureş, 2001, 116 pp., ISBN 973-8084-32-6
6. Averill M. Law and W. David Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw Hill, Third Edition (2000).
7. Kleijnen J.P.C., Theory and methodology of Verification and validation of simulation models, European Journal of Operational Research, 82(1995), 145-162.
8. STATE, L., J.POPESCU, Modele probabiliste in Inteligenta Artificiala, Litog. Univ. Bucuresti, 1979.
9. VADUVA I., Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnica, Bucuresti 1977.
O1. Jack P.C. Kleijnen, Five-stage procedure for the evaluation of simulation models through statistical techniques, Proceedings of the 1996 Winter Simulation Conference, p.248-254.
O2. Kleijnen J.P.C., Sensitivity analysis and optimization, Proceed. of the 1995 Winter Simulation Conference, p.133-140, 19959.
O3. Kleijnen J.P.C., Validation of models: statistical techniques and data availability, Proceed. of the 1999 Winter Simulation Conference, 1999.
O4. RACEANU, E., Limbaje de simulare, Ed.Militara, Bucuresti, 1981
O5. SANDERSON D.P., R.SHARMA, R.ROZIN, and S.TREU, The Hierarchical Simulation Language HSL: A Versatile Tool for Process-Oriented Simulation, ACM Trans.on Modeling and Computer Simulation, Vol.1, no.2, 1991, pp.113-153.
O6. T.I. Oren, Concepts and Criteria to Asses Acceptability of Simulation Study : a frame of reference, Comm.ACM, vol.24(1981), no.4, 180-184.
O7. Papers on Software Metrics from the Journals:
a. IEEE Software.
b. IEEE Transactions on Software Engineering.
c. Transactions on Modeling and Simulation, ACM.
d. Software -- Practice and Experience, Wiley.
Evaluare
Nota finala va reflecta activitatea din timpul seminariilor si rezultatul de la examen.
Pagina Web: http://www.cs.ubbcluj.ro/~per/Val_Sim.html
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline