Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME1008 Modelare matematică în ştiinţele reale
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Modelare şi simulare - în limba engleză
1
2+1+1
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. SERBAN Marcel Adrian,  mserbanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul prezinta aspecte ale modelarii matematice in stiintele reale. Sunt studiate modele din mecanica, biologie medicina date prin ecuatii diferentiale. Obiectivele cursului sunt familiarizarea studentilor cu procesul e modelare matematica si simularea modelelor studiate prin utilizarea softurilor matematice.
Bibliografie
1. I.A.Rus, C. Iancu, Mathematical modeling, Transilvania Press, 2000.
2. J.D. Logan, A first course in differential equations, Springer, 2001.
3. W.E. Boyce, R.C. DiPrima, Elementary differential equations and boundary value problems, John Wiley & Sons, Inc., 2001
4. H.R. Thieme, Mathematics in population biology, Princeton University Press, 2003.
5. J.D. Murray, Mathematical biology, Springer, 2001.
Evaluare
Nota se obtine in felul urmator:
Lucrare de control in timpul semestrului: 30%
Examen final scris: 70%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline