Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Programare bazată pe componente - în limba engleză

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1001 Programare bazată pe componente
2+1+1+0
E
8 cr.
MID1002 Metode formale în programare
2+2+0+0
E
8 cr.
MID1003 Modelarea comportamentului sistemelor soft
2+0+2+0
E
7 cr.
MMA1011 Fundamentele matematice ale procesului decizional
2+2+0+0
E
7 cr.
TOTAL
8+5+3+0=16
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1101 Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
2+1+0+0
E
5 cr.
XND1102 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale
2+1+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1004 Modele formale în limbajele de programare
2+1+1+0
E
8 cr.
MID1005 Metode formale în programarea paralelă
2+1+1+0
E
8 cr.
MID1006 Servicii Web şi tehnologii middleware
2+0+1+0
E
7 cr.
MMA1012 Modele de optimizare
2+2+0+0
E
7 cr.
TOTAL
8+4+3+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND1203 Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
2+1+0+0
E
5 cr.
XND2204 Disciplină opţională (1)
1+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1007 Programare bazata pe reguli
2+1+1+0
E
8 cr.
MID1009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor
2+1+1+0
E
8 cr.
MIA1000 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
2+1+0+0
C
6 cr.
MXX4101 Curs opţional 1
2+2+0+0
E
8 cr.
TOTAL
8+5+2+0=15
 
30 cr.
Discipline facultative:
XND2305 Practică pedagogică
0+3+0+0
C
5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2)
1+2+0+0
E
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
MID1008 Sisteme workflow
2+2+0+0
8 cr.
MIH1005 Data mining
2+0+2+0
8 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID1010 Arhitectura sistemelor soft
2+1+1+0
E
8 cr.
MID1011 Reţele Petri în modelarea şi verificarea softului
2+1+1+0
E
8 cr.
MIA1001 Proiect de cercetare în programarea bazata pe componente
0+0+3+0
C
6 cr.
MXX4102 Curs opţional 2
2+1+1+0
E
8 cr.
TOTAL
6+3+6+0=15
 
30 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
MID1012 Proiectarea cadrelor de aplicatie
2+1+1+0
8 cr.
MID1023 Validarea simulării
2+1+1+0
8 cr.