Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MMA1012 Modele de optimizare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. POPOVICI Nicolae,  popovicimath.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul isi propune sa prezinte mai multe tipuri de modele de optimizare, clasice sau moderne, atat din punct de vedere teoretic cat si al aplicatiilor practice.
Continutul
Modele speciale de optimizare liniara: probleme de alocare a resurselor si probleme de furajare (dieta); programare in numere intregi (algoritmul lui Gomory); optimizare liniara multicriteriala in raport cu relatia de dominare sau cu cea lexicografica; probleme de transport. Modele de optimizare neliniara; metode numerice de rezolvare a problemelor de optimizare cu sau fara restrictii (metode de gradient, metoda functiilor de penalizare si metoda functiilor bariera). Modele de programare dinamica: principiul lui Bellman si aplicatii ale acestuia (in varianta continua sau discreta) in economie si probleme de optimizare pe retele. Modele de optimizare tratate prin metode de calcul variational: problema fundamentala a calculului variational; ecuatia generala a lui Euler si cazurile sale speciale; conditii de transversalitate; aplicatii.
Bibliografie
1. ANDERSON, D.R., SWEENEY, D.J., WILLIAMS, T.A., An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, South-Western College Publishing, Cincinnati, 2000.
2. BRECKNER, B.E., POPOVICI, N.: Probleme de cercetare operaţională, EFES, Cluj-Napoca, 2006.
3. BRECKNER, W.W.: Cercetare operationala, Universitatea $Babes-Bolyai$, Facultatea de Matematica, Cluj-Napoca, 1981.
4. CHIANG, A.C.: Elements of Dynamic Optimization. McGraw-Hill, New York, 1992.
5. DACOROGNA, B.: Introduction au calcul des variations. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Laussane, 1992.
6. EHRGOT, M.: Multicriteria Optimization. Springer, Berlin Heidelberg New York, 2005.
7. HILLERMEIER, C.: Nonlinear Multiobjective Optimization: A Generalized Homotopy Approach. Birkhauser Verlag, Basel - Boston - Berlin, 2001.
8. POPOVICI, N.: Optimizare vectoriala, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005.
9. STEFANESCU, A., ZIDAROIU, C.: Cercetari operationale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981.
10. VANDERBEI, R.: Linear Programming. Foundations and Extensions, Springer, New York, 2008.
Evaluare
Evaluare continua (20% din nota finala), examen scris si oral (80% din nota finala).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline