Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID1005 Metode formale în programarea paralelă
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
2
2+1+1
specialitate
obligatorie
Metode formale în programare - în limba engleză
4
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Conf. Dr. NICULESCU Virginia,  vniculescucs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline