Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIA1001 Proiect de cercetare în programarea bazata pe componente
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Programare bazată pe componente - în limba engleză
4
0+0+3
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline