Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Matematică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0001 Algebra 1 (Algebră liniară)
2+2+0+0
E
6 cr.
MML0003 Logică, teoria mulţimilor şi aritmetică
2+2+0+0
C
6 cr.
MMA0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
3+2+0+0
E
6 cr.
MMG0001 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
2+2+0+0
E
6 cr.
MID0001 Fundamentele programării
2+2+2+0
C
6 cr.
TOTAL
11+10+2+0=23
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL001 Limba străină (1)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1+0
C
3 cr.
VDP1101 Psihologia educaţiei
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0004 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază)
2+2+0+0
E
5 cr.
MMA0003 Analiză matematică 2 (Analiza in R^n)
3+3+0+0
E
6 cr.
MMG0003 Geometrie 2 (Geometrie afină)
2+1+0+0
C
4 cr.
MME0001 Ecuaţii diferenţiale
2+1+1+0
E
5 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+0+2+0
E
6 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0+0
C
4 cr.
TOTAL
13+8+3+0=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL002 Limba străină (2)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
VDP1202 Fundamentele pedagogiei + Teoria si metodologia curriculumului
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0005 Algebra 3
2+2+0+0
E
6 cr.
MMA0004 Analiză matematică 3
2+2+0+0
E
6 cr.
MMG0004 Geometrie 3 (Curbe şi suprafeţe)
2+2+0+0
E
6 cr.
MMC0001 Analiză complexă
2+2+0+0
E
6 cr.
MMN0001 Soft matematic
2+0+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+8+2+0=20
 
30 cr.
Discipline facultative:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2303 Teoria si metodologia instruirii + Teoria si metodologia evaluarii.
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMG0005 Geometrie 4 (Geometria varietăţilor diferenţiabile)
2+1+0+0
E
5 cr.
MMN0002 Analiză numerică
2+2+2+0
C
7 cr.
MMA0005 Funcţii reale
2+2+0+0
E
6 cr.
MMP0001 Probabilităţi
2+2+0+0
E
6 cr.
MMM0001 Mecanică
2+1+1+0
E
6 cr.
TOTAL
10+8+3+0=21
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPM0001 Practică (3 săptămâni)
0+0+0+4
C
6 cr.
Discipline facultative:
XL004 Limba străină (4)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2404M Didactica matematicii
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMA0007 Analiză funcţională
2+2+0+0
E
6 cr.
MMP0002 Statistică matematică
2+2+1+0
E
6 cr.
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
2+2+0+0
E
6 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+1+0
C
4 cr.
MXX9101 Curs optional 1
2+1+0+0
C
4 cr.
MXX9102 Curs optional 2
2+1+0+0
C
4 cr.
TOTAL
12+9+2+4=27
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1+0
C
3 cr.
VDP3505 Instruire asistata de calculator
1+1+0+0
C
2 cr.
VDP3506 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
0+0+3+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+1+0+0
4 cr.
MMC0004 Complemente de analiză complexă
2+1+0+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMG0010 Geometrie proiectivă
2+1+0+0
4 cr.
MMG0011 Geometrie hiperbolică
2+1+0+0
4 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MME0010 Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale
2+1+0+0
4 cr.
MME0006 Calcul variaţional
2+1+0+0
4 cr.
MME0005 Dinamici economice
2+1+0+0
4 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMA0016 Capitole speciale de analiză matematică
2+1+0+0
4 cr.
MMC0002 Teoria geometrică a funcţiilor analitice
2+1+0+0
4 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MMA0008 Cercetare operaţională
2+2+0+0
E
7 cr.
MXX9103 Curs optional 3
2+1+0+0
C
5 cr.
MXX9104 Curs optional 4
2+1+0+0
C
5 cr.
MXX9105 Curs optional 5
2+1+0+0
C
5 cr.
MXX9106 Curs optional 6
2+1+0+0
C
5 cr.
MXX9107 Curs optional 7
1+0+0+0
C
3 cr.
TOTAL
11+6+0+4=21
 
30 cr.
Discipline facultative:
VDP3607 Managementul clasei de elevi
1+1+0+0
E
3 cr.
VDP3608 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
0+0+3+0
C
2 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMM0003 Mecanică analitică
2+1+0+0
5 cr.
MMM0005 Capitole speciale de astronomie
2+1+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMM0007 Astronomie computaţională
2+1+0+0
5 cr.
MMM0003 Mecanică analitică
2+1+0+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMA0012 Funcţii convexe
2+1+0+0
5 cr.
MMA0013 Complemente de analiză matematică
2+1+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MME0002 Sisteme dinamice
2+1+0+0
5 cr.
MME0003 Modelare matematică
2+1+0+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MML0009 Complemente de algebră
2+1+0+0
5 cr.
MML0006 Teoria lui Galois şi algebre universale
2+1+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MML0010 Teoria lui Galois a ecuaţiilor algebrice
2+1+0+0
5 cr.
MML0011 Capitole speciale de algebră
2+1+0+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMG0007 Complemente de geometrie
2+1+0+0
5 cr.
MMG0008 Geometrie discretă
2+1+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+2+0
5 cr.
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+2+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 7.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.