Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MME0005 Dinamici economice
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică - linia de studiu română
5
2+1+0
specialitate
optionala
Matematici aplicate
5
2+2+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Obiective
Insusirea notiunilor de baza din teoria sistemelor dinamice discrete si continue, dezvoltarea capacitatii de a analiza teoretic si de a simula comportarea dinamica a sistemelor provenind din economie.
Continutul
1. Notiunea de sistem dinamic, exemple: sisteme dinamice generate de izomorfisme topologice; sisteme dinamice generate de ecuatii diferentiale; Exemple si exercitii.
2. Sisteme dinamice generate de ecuatii diferentiale. Notiuni fundamentale, Proprietati; Aplicatii si exemple.
3. Sisteme dinamice continue in R. Traiectorii, puncte fixe, puncte periodice, portret faziv, submultimi invariante. Exemple si aplicatii pe axa reala.
4. Sisteme dinamice continue planare. Clasificare; Exemple si aplicatii.
5. Stabilitatea sistemelor dinamice continue. Cazul liniar; Exemple si aplicatii; Lucrare de control (I).
6. Stabilitatea sistemelor dinamice continue; Cazul neliniar; Exemple si aplicatii.
7. Ecuatii cu diferente de ordinul I liniare. Exemple si aplicatii.
8. Puncte echilibru pentru ecuatii cu diferente de ordinul I. Stabilitatea punctelor echilibru. Exemple si exercitii.
9. Ecuatii cu diferente de ordin superior liniare. Exemple si aplicatii.
10. Ecuatii cu diferente neliniare; Exemple si aplicatii.
11. Dinamica cererii si a ofertei. Exemple; Lucrare de control (II).
12. Dinamici Keynesiene. Exemple si aplicatii.
13. Dinamici IS-LM; Dinamica inflatie-somaj. Exemple.
Bibliografie
1. R. Shone, An Introduction to Economics Dynamics, Cambridge University Press, 2001.
2. I.A. Rus, Ecuatii diferentiale, ecuatii integrale si sisteme dinamice, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996.
3. S. Elaydi: An Introduction to Difference Equations, Sprimger-Verlag, 2003.
4. B. Hasselblatt, A. Katok: A First Course in Dynamics, Cambridge Univ. Press, 2003.
5. W.A. Brock, A.G. Malliaris, Differential Equations, Stability and Chaos in Dynamic Economics, North-Holland,Amsterdam, 1989.
6. R. Shone: Economic Dynamics, Cambridge University Press, 2004.
7. L. Perko: Differential Equations and Dynamical Systems, Springer Verlag, 1996.

Evaluare
Nota finală se constituie din:
• Doua lucrari de control in timpul semestrului. Pondere 50%
• Evaluare unui referat prezentat in timpul semestrului. Pondere 25%
• Evaluarea temelor din timpul semestrului. Pondere 25%
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline