Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Matematică Didactică - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMM3088 Capitole speciale de didactică modernă I 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3037 Teoreme clasice în geometria elementară 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3085 Analiza fenomenelor stocastice 2+1+0+1 E 7 cr.
MMM3012 Aspecte metodice în analiza elementară I 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMM3089 Numere complexe şi aplicaţii în geometrie 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3084 Grupuri şi simetrii 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3083 Teoria numerelor şi combinatorică 2+1+0+1 E 8 cr.
MMX4601 Curs opţional 1 2+1+0+1 C 6 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MMM3082 Mecanică computaţională 2+1+0+1 6 cr.
MMM3063 Metode alternative în predarea matematicii 2+1+0+1 6 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMG1007 Geometrie algoritmică 2+1+0+1 E 8 cr.
MME1016 Capitole speciale de didactică modernă I 2+1+0+1 E 8 cr.
MMC1011 Analiza fenomenelor stocastice 2+1+0+1 E 7 cr.
MMA1021 Aspecte metodice în analiza elementară I 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MML1018 Grupuri şi simetrii 2+1+0+1 E 8 cr.
MMA1025 Numere complexe şi aplicaţii în geometrie 2+1+0+1 E 7 cr.
MME1012 Teoria numerelor şi combinatorică 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3602 Curs opţional 2 2+1+0+1 C 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MMM1011 Mecanică computaţională 2+1+0+1 7 cr.
MMA1026 Metode alternative în predarea matematicii 2+1+0+1 7 cr.