Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2008/2009

Specializarea Informatică

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MML0002 Algebră
3+2+0+0
E
6 cr.
MMA0002 Analiză matematică
3+2+0+0
E
6 cr.
MIC0001 Arhitectura calculatoarelor
2+1+1+0
C
6 cr.
MID0001 Fundamentele programării
2+2+2+0
E
6 cr.
MIF0001 Bazele matematice ale calculatoarelor
2+2+0+0
E
6 cr.
TOTAL
12+9+3+0=24
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL011 Limba engleză (1)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0001 Educaţie fizică (1)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
MIH0001 Interfaţa cu calculatorul şi comunicare în internet
2+0+1+0
C
3 cr.
VDP1101 Psihologia educaţiei
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0003 Sisteme de operare
2+0+2+0
E
6 cr.
MID0002 Programare orientată obiect
2+2+2+0
E
7 cr.
MIE0001 Structuri de date şi algoritmi
2+1+0+0
E
5 cr.
MMG0002 Geometrie
3+2+0+0
C
6 cr.
MME0002 Sisteme dinamice
2+1+1+0
E
6 cr.
TOTAL
11+6+5+0=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
XL012 Limba engleză (2)
0+2+0+0
C
3 cr.
YEF0002 Educaţie fizică (2)
0+2+0+0
C
-
Discipline facultative:
VDP1202 Fundamentele pedagogiei + Teoria si metodologia curriculumului
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0004 Metode avansate de programare
2+1+2+0
E
5 cr.
MIC0002 Sisteme de operare distribuite
2+0+2+0
E
5 cr.
MIH0002 Baze de date
2+1+2+0
E
6 cr.
MID0005 Programare logică şi funcţională
2+0+1+0
E
5 cr.
MMP0003 Probabilităţi şi statistică
2+1+2+0
E
6 cr.
MID0006 Proiect individual
0+0+1+0
C
3 cr.
TOTAL
10+3+10+0=23
 
30 cr.
Discipline facultative:
XL003 Limba străină (3)
0+2+0+0
C
3 cr.
VDP2303 Teoria si metodologia instruirii + Teoria si metodologia evaluarii.
2+2+0+0
E
5 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0007 Ingineria sistemelor soft
2+1+1+0
E
6 cr.
MIH0003 Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite
2+1+1+0
E
6 cr.
MII0001 Inteligenţă artificială
2+1+1+0
E
6 cr.
MIC0003 Reţele de calculatoare
2+0+2+0
E
5 cr.
MID0008 Proiect colectiv
0+0+2+0
C
2 cr.
MXX9201 Curs optional 1
2+0+2+0
C
5 cr.
TOTAL
10+3+9+0=22
 
30 cr.
Alte discipline obligatorii:
MPI0001 Practică (3 săptămâni)
0+0+0+4
C
6 cr.
Discipline facultative:
VDP2404I Didactica informaticii
2+2+0+0
E
5 cr.
XL004 Limba străină (4)
0+2+0+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 1.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0011 Fundamentele limbajelor de programare
2+0+2+0
5 cr.
MID0017 Metrici soft
2+2+0+0
5 cr.
MML0007 Algebră computaţională
2+1+1+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+1+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MID0035 Metode avansate de programare functionala
2+2+0+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+1+1+0
5 cr.
MML0012 Baze Groebner şi demonstrarea automată a teoremelor de geometrie
2+2+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MID0024 Programare bazată pe restricţii
2+0+2+0
5 cr.
MII0006 Sisteme de demonstrare automata
2+0+2+0
5 cr.
MML0007 Algebră computaţională
2+1+1+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+1+1+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Miercurea Ciuc:
MIG0002 Capitole speciale de combinatorică
2+2+0+0
5 cr.
MMG0006 Geometrie computaţională
2+1+1+0
5 cr.

Semestrul 5

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0023 Programare Web
2+0+2+0
E
6 cr.
MIF0003 Limbaje formale şi tehnici de compilare
2+2+2+0
E
6 cr.
MMP0003 Probabilităţi şi statistică
2+1+2+0
E
6 cr.
MXX9202 Curs optional 2
2+0+2+0
C
6 cr.
MXX9203 Curs optional 3
2+0+2+0
C
6 cr.
TOTAL
10+3+10+4=27
 
30 cr.
Discipline facultative:
MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX
1+0+1+0
C
3 cr.
VDP3505 Instruire asistata de calculator
1+1+0+0
C
2 cr.
VDP3506 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
0+0+3+0
C
3 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 2.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+2+0
6 cr.
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+2+0
6 cr.
MII0008 Calcul evolutiv
2+0+2+0
6 cr.
MII0007 Tehnici pentru regăsirea informaţiei
2+0+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIH0005 Date semistructurate
2+0+2+0
6 cr.
MIF0006 Analiza algoritmilor
2+1+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIH0011 Baze de date spaţiale
2+0+2+0
6 cr.
MII0019 Calcul evolutiv: algoritmi şi operatori
2+0+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Miercurea Ciuc:
MII0018 Transformari liniare
2+0+2+0
6 cr.
MIH0005 Date semistructurate
2+0+2+0
6 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 3
Pachetul cu discipline în limba română:
MIC0004 Sisteme distribuite
2+0+2+0
6 cr.
MID0020 Instrumente CASE
2+0+2+0
6 cr.
MII0014 Roboţi inteligenţi
2+0+2+0
6 cr.
MID0019 Programare paralelă: tehnici şi paradigme
2+0+2+0
6 cr.
MIH0005 Date semistructurate
2+0+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MID0018 Programare Windows
2+0+2+0
6 cr.
MMM0002 Astronomie
2+1+1+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIC0007 Protocoale specializate în reţele de calculatoare
2+0+2+0
6 cr.
MIC0009 Managementul congestiei în reţele de calculatoare
2+0+2+0
6 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Miercurea Ciuc:
MID0012 Programare distribuită - platforme Java
2+0+2+0
6 cr.
MID0018 Programare Windows
2+0+2+0
6 cr.

Semestrul 6

Cod Denumire
Ore: C+S+L+P
Finalizare
Credite
MID0009 Medii de proiectare şi programare
2+0+2+0
E
6 cr.
MID0010 Verificarea şi validarea sistemelor soft
2+1+1+0
E
6 cr.
MMN0003 Calcul numeric
2+0+2+0
C
5 cr.
MXX9204 Curs optional 4
2+2+0+0
C
5 cr.
MXX9205 Curs optional 5
2+0+2+0
C
5 cr.
MXX9206 Curs optional 6
1+0+0+0
C
3 cr.
TOTAL
11+3+7+4=25
 
30 cr.
Discipline facultative:
VDP3607 Managementul clasei de elevi
1+1+0+0
E
3 cr.
VDP3608 Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)
0+0+3+0
C
2 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 4.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0016 Sabloane de proiectare
2+0+2+0
5 cr.
MIC0006 Aplicaţii pentru dispozitive mobile
2+0+2+0
5 cr.
MID0013 Analiza şi gestiunea sistemelor informatice complexe
2+0+2+0
5 cr.
MID0021 Generarea automată a programelor din algoritmi
2+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2+0
5 cr.
MID0037 Metode avansate de învăţare automată
2+0+2+0
5 cr.
MIK0001 Management şi marketing
2+2+0+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MID0034 Programare orientata pe aspecte
2+0+2+0
5 cr.
MII0003 Realitate virtuală
2+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Miercurea Ciuc:
MID0038 Sisteme de texte şi hipertexte
2+0+2+0
5 cr.
MIC0005 Probleme practice de sisteme de operare şi reţele de calculatoare
2+0+2+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 5.
Pachetul cu discipline în limba română:
MID0015 Modelarea paralelismului şi concurenţei prin retele Petri
2+0+2+0
5 cr.
MII0010 Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
2+0+2+0
5 cr.
MII0011 Prelucrarea imaginilor
2+0+2+0
5 cr.
MID0036 Interactiunea om-calculator
2+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+2+0
5 cr.
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MIF0005 Proiectare avansată de compilatoare
2+0+2+0
5 cr.
MII0017 Optimizări în prelucrarea de imagini
2+0+2+0
5 cr.
MIH0013 Evoluţie în sistemele complexe
2+0+2+0
5 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară pentru Miercurea Ciuc:
MII0002 Grafică pe calculator
2+0+2+0
5 cr.
MMP0004 Procese stochastice şi fractali
2+0+2+0
5 cr.
Discipline oferite pentru cursul opţional 6.
Pachetul cu discipline în limba română:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba engleză:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.
Pachetul cu discipline în limba maghiară:
MMH0001 Istoria matematicii
1+0+0+0
3 cr.
MIA0001 Istoria informaticii
1+0+0+0
3 cr.