Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Sisteme inteligente

Semestrul 1

MME8043 Algoritmi evolutivi
MME8042 Instruire automată
MME8048 Metode avansate de analiza datelor
MME3052 Descoperirea cunoştinţelor în reţele de mare întindere

Semestrul 2

MME8045 Calcul evolutiv pentru rezolvarea problemelor complexe
MME8044 Sisteme bazate pe cunoştinţe şi tehnologia limbajului
MME8046 Calcul neconventional în rezolvarea problemelor din lumea reală
MME3053 Descoperirea cunoştinţelor şi semantici Web

Semestrul 3

MME8041 Agenţi inteligenţi cooperativi
MME8049 Programare genetică şi aplicaţii
MME9001 Metodologia cercetării ştiinţifice de informatică
MMX9201 Curs opţional 1

Semestrul 4

MME8010 Arhitectura sistemelor soft
MME8047 Abordari computaţionale pentru sisteme complexe şi semantica limbajului natural
MME9003 Proiect de cercetare în sisteme inteligente
MME3401 Finalizarea lucrării de disertaţie
MMX9202 Curs opţional 2

Curs optional 1 (sem. 3)

MME8009 Sisteme pentru fundamentarea deciziilor
MME3020 Simulare discretă
MMR8012 Tehnologii şi platforme Java pentru aplicaţii distribuite

Curs optional 2 (sem. 4)

MME8007 Servicii Web şi tehnologii middleware
MME8021 Vizualizare şi validare în simulare
MME8055 E-learning