Fişele disciplinelor din anul universitar 2013/2014
Matematică-Informatică maghiară

Semestrul 1

MLM0019 Algebra 1 (Algebră liniară)
MLM0023 Logică matematică
MLM0001 Analiză matematică 1 (Analiza pe R)
MLM0013 Geometrie 1 (Geometrie analitică)
MLM5005 Fundamentele programării
YLU0011 Educaţie fizică (1)

Semestrul 2

MLM0021 Algebra 2 (Structuri algebrice de bază)
MLM0006 Analiză matematică 2 (Calcul diferenţial în Rn)
MLM0015 Geometrie 2 (Geometrie afină)
MLM0022 Teoria numerelor
MLM5006 Programare orientată obiect
MLM5022 Structuri de date şi algoritmi
YLU0012 Educaţie fizică (2)

Semestrul 3

MLM5008 Metode avansate de programare
MLM0007 Analiză matematică 3 (Calcul integral în Rn)
MLM0016 Geometrie 3 (Geometria diferenţială a curbelor şi suprafeţelor)
MLM0008 Analiză complexă
MLM5027 Baze de date
MLM5004 Arhitectura sistemelor de calcul

Semestrul 4

MLM0003 Funcţii reale
MLM0027 Analiză numerică
MLM0025 Mecanică teoretică
MLM0029 Probabilităţi
MLM5007 Sisteme de operare
MLX2201 Curs optional 1

Semestrul 5

MMP0002 Statistică matematică
MIH0002 Baze de date
MML0014 Teoria numerelor
MME0004 Ecuaţii cu derivate parţiale
MXX9302 Curs optional 2
MXX9303 Curs optional 3

Semestrul 6

MMA0018 Tehnici de optimizare
MID0007 Ingineria sistemelor soft
MII0001 Inteligenţă artificială
MIC0003 Reţele de calculatoare
MID0008 Proiect colectiv
MXX9304 Curs optional 4

Curs optional 1 (sem. 4)

L. română

Complemente de algebră
Complemente de analiză matematică
Funcţii convexe
Grafuri şi combinatorică

L. maghiară

Capitole speciale de analiză matematică
Teoria geometrică a funcţiilor analitice
Geometrie proiectivă
Geometrie hiperbolică
Capitole speciale de algebră
Sisteme de gestiune a bazelor de date
Grafuri şi combinatorică

Curs optional 2 (sem. 5)

L. română

Capitole speciale de ecuaţii diferenţiale ordinare
Software matematic
Astronomie
Analiză funcţională

L. maghiară

Teoria informaţiei
Analiză funcţională
Sisteme dinamice
Matematici aplicate în economie
Astronomie

Curs optional 3 (sem. 5)

L. română

Programare distribuită - platforme Java
Instrumente CASE
Date semistructurate
Tehnici pentru regăsirea informaţiei
Algoritmica grafelor

L. maghiară

Business Inteligence
Analiza algoritmilor
Programare Windows
Programare distribuită - platforme Java
Algoritmica grafelor

Curs optional 4 (sem. 6)

L. română

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

L. maghiară

Istoria matematicii
Istoria informaticii
Metodologia documentării şi elaborării unei lucrări ştiinţifice

Alte discipline obligatorii din programul comun al universitatii (sem. 4)

MLM2007 Practică

Discipline facultative (sem. 1)

MLR0018 Matematica de bază
MLM0018 Matematica de bază (in limba maghiara)
MLE2008 Limba engleza-formare si informare academica (curs pentru incepatori)
MLR7005 Comunicare şi dezvoltare profesională în informatică
MLM7006 Informatica de baza (in limba maghiara)

Discipline facultative (sem. 2)

MLE2009 Limba engleza-limba, cultura si comunicare (curs pentru incepatori)
MLR2002 Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică şi informatică

Discipline facultative (sem. 5)

MMH0002 Redactarea documentelor matematice în LaTeX