Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2005/2006

Specializarea Matematică Aplicată

Semestrul 1

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
ME281 Elemente finite şi elemente de frontieră
2+2+0
E
8 cr.
MM277 Capitole speciale de mecanica fluidelor (in limba engleza)
2+2+0
E
8 cr.
MC262 Capitole speciale de analiză numerică
2+1+1
E
7 cr.
ME277 Economii matematice
2+1+1
E
7 cr.
TOTAL
8+6+2=16
 
30 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire
Ore: C+S+L
Finalizare
Credite
MC267 Analiza wavelets (limba engleza)
2+2+0
E
9 cr.
MC268 Statistica matematica cu aplicatii
2+1+1
E
7 cr.
ME273 Teoria operatorilor neliniari
2+1+1
E
7 cr.
ME278 Biomatematica
2+1+1
E
7 cr.
TOTAL
8+5+3=16
 
30 cr.