Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de analiză numerică
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MC262
1
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. COMAN Gheorghe,  ghcomanmath.ubbcluj.ro
Obiective
Introducere in probleme de optimalitate in raport cu eroarea, complexitatea si eficienta.
Bibliografie
1. COMAN GH.: Analiza numerica. Cluj-Napoca: Editura Libris, 1995.
2. STANCU D.D., COMAN GH., AGRATINI O., TRIMBITAS R.: Analiza numerica si teoria aproximarii. Vol. 1, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2001.
3. STANCU D.D., COMAN GH., BLAGA P.: Analiza numerica si teoria aproximarii. Vol. 2, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2002.
4. AGRATINI O., CHIOREAN I., COMAN GH., TRIMBITAS R.: Analiza numerica si teoria aproximarii. Vol. 3, Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2002.
5. COMAN GH., CATINAS T., BIROU M., OPRISAN A., OSAN C., POP I., SOMOGYI I., TODEA I.: Interpolation operators. Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta, 2004.
6. UEBERHUBER C.W.: Numerical Computation. Methods, software and analysis. Vol. 1,2, Berlin: Springer, 1997.
7. TRAUB F.J.: Iterative methods for the solution of equations. Englewood Cliffs: Pince-Hall, Inc., 1964.
8. TRAUB F.J., WONIAKOVSKI H.: A general theory of optimal algorithms. New York: Acad. Press, 1980.
Evaluare
Examen.