Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Teoria operatorilor neliniari
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
ME273
2
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. RUS Ioan,  iarusmath.ubbcluj.ro
Prof. Dr. PETRUSEL Adrian Olimpiu,  petruselmath.ubbcluj.ro
Obiective
Prezentam teoria generala a operatorilor Picard si slab Picard.
Continut
1. Clase de operatori neliniari.Principii de punct fix
2. Operatori Picard
3. Operatori slab Picard
4. Inegalitati operatoriale
5. Dependenta de date a multimii punctelor fixe
6. Studiul unor ecuatii ce apar in modelarea matematica
Bibliografie
1. RUS I.A.: Principii si aplicatii ale teoriei punctului fix.
2. RUS I.A.: Generalized contractions and applications. Cluj: University Press, 2001.
3. RUS I.A. si IANCU C.: Modelare matematica. Cluj-Napoca: Transilvania Press, 2000.
4. DEIMLING K.: Nonlinear Functional Analysis. Berlin: Springer, 1985.
5. KIRK W. A. and SIMS B.(eds.): Handbook of Metric Fixed Point Theory. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2001.
Evaluare
Examen