Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de mecanica fluidelor (in limba engleza)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MM277
1
2+2+0
8
obligatorie
Matematică Aplicată
MM277
1
2+2+0
8
obligatorie
Modele matematice în Mecanică şi Astronomie
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. KOHR Mirela,  mkohrmath.ubbcluj.ro
Obiective
Cursul isi propune predarea notiunilor fundamentale din mecanica fluidelor privind miscarea si deformarea mediilor continue, in particular a fluidelor, stabilirea ecuatiilor lui Euler si Navier-Stokes, precum si introducerea in anumite capitole speciale ale mecanicii fluidelor, cu accent deosebit asupra miscarilor fluide vascoase liniarizate. Se prezinta apoi metoda singularitatilor si teoria potentialului hidrodinamic. Un capitol aparte este dedicat unor metode integrale pe frontirera in studiul miscarilor fluide de tip Stokes care au loc in prezenta obstacolelor rigide sau a picaturilor lichide. Ultima parte a cursului prezinta unele metode numerice utile in rezolvarea problemelor propuse, cu accent deosebit asupra metodei element pe frontiera.

Continut
1. Notiuni introductive ale mecanicii fluidelor.
-Descrierea miscarii mediilor continue, in particular a fluidelor
-Principiile generale care stau la baza miscarii mediilor continue
-Legea constitutiva a fluidului ideal si a fluidului vascos Newtonian.
-Ecuatiile lui Euler si ecuatiile lui Navier si Stokes.
-Linearizarea ecuatiilor de miscare a fluidului vascos incompresibil.
2. Solutii exacte ale ecuatiilor Navier-Stokes.
3. Metoda de linearizare a lui Stokes.
-Proprietati generale ale miscarilor fluide de tip Stokes
-Identitatea de reciprocitate generalizata a lui Lorentz pentru miscarile de tip Stokes
-Teoreme de unicitate pentru miscarile fluide de tip Stokes
4. Metoda singularitatilor.
-Functii Green asociate miscarilor fluide de tip Stokes. Proprietati generale.
-Solutii fundamentale ale sistemului stationar al lui Stokes. Aplicatii.
5. Teoria potentialului hidrodinamic.
6. Reprezenari integrale directe pe frontiera ale miscarilor fluide de tip Stokes.
-Reprezentarea integrala directa pe frontiera a campului de viteze asociat unei miscari fluide de tip Stokes.
-Reprezentarea integrala directa pe frontiera a campului presiune asociat unei miscari fluide de Stokes.
7. Reprezentari integrale indirecte pe frontiera pentru miscari fluide de tip Stokes.
-Metoda ecuatiilor integrale pe frontiera de dublu strat completate.
-Aplicatii: Studiul unor miscari fluide de tip Stokes in prezenta obstacolelor rigide sau a picaturilor fluide.
-Rezultate de existenta si unicitate.
8. Metode numerice in studiul unor probleme care privesc miscari fluide de tip Stokes cu accent deosebit asupra metodei element pe frontiera.

Bibliografie
1. DRAGOS, LAZAR: Mecanica Fluidelor. Bucuresti: Editura Academiei, 1999.
2. KOHR, MIRELA - POP, IOAN: Viscous Incompressible Flow for Low Reynolds Numbers. Southampton-Boston: WIT Press (Wessex Institute of Technology Press): Computational Mechanics Publications, 2004.
3. KOHR, MIRELA: Probleme Moderne ale Mecanicii Fluidelor Vascoase. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2000.
4. KOHR, MIRELA: Studiul unor Miscari Fluide Vascoase Incompresibile prin Metode Integrale pe Frontiera. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 1997.
5. PETRILA, TITUS - TRIF, DAMIAN: Metode Numerice si Computationale in Dinamica Fluidelor. Cluj-Napoca: Ed. Digital Data Cluj, 2002.
6. POP, IOAN - INGHAM, DEREK B.: Convective Heat Transfer: Mathematical and Computational Modelling of Viscous Fluids and Porous Media. London: Pergamon Press, 2001.
7. POZRIKIDIS, COSTAS: Boundary Integral and Singularity Methods for Linearized Viscous Flow. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
8. POZRIKIDIS, COSTAS: Introduction to Theoretical and Computational Fluid Dynamics. Oxford: Oxford University Press, 1997.
9. POWER, HENRY - WROBEL, LUIZ C.: Boundary Integral Methods in Fluid Mechanics. Southampton: WIT Press: Computational Mechanics Publications, 1995.
10.TRUESDELL, CLIFFORD - RAJAGOPAL, KUMBAKONAM R.: An Introduction to the Mechanics of Fluids. Basel: Birkhauser, 2000.
Evaluare
Examen (70%)+ activitate de seminar (30%).