Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică

Planul de învătământ
pentru anul universitar 2012/2013

Specializarea Matematică Computaţională - în limba maghiară

Semestrul 1

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMM3085 Analiza fenomenelor stocastice 2+1+0+1 E 7 cr.
MMM3086 Geometrie algoritmică 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3062 Teoria jocurilor 2+1+0+1 E 8 cr.
MMX4401 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MMM3037 Teoreme clasice în geometria elementară 2+1+0+1 7 cr.
MMM3087 Mecanică cerească 2+1+0+1 7 cr.

Semestrul 2

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMM3082 Mecanică computaţională 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3083 Teoria numerelor şi combinatorică 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3084 Grupuri şi simetrii 2+1+0+1 E 8 cr.
MMM3040 Metodologia cercetării ştiinţifice 2+1+0+1 C 6 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.

Semestrul 3

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMC1011 Analiza fenomenelor stocastice 2+1+0+1 E 7 cr.
MMG1007 Geometrie algoritmică 2+1+0+1 E 8 cr.
MMA1014 Teoria jocurilor 2+1+0+1 E 8 cr.
MXX3401 Curs opţional 1 2+1+0+1 E 7 cr.
TOTAL 8+4+0+4=16   30 cr.
Discipline facultative
XND2305 Practică pedagogică 2+1+0+0 E 5 cr.
XND2306 Disciplină opţională (2) 1+2+0+0 E 5 cr.

Discipline oferite pentru cursul opţional 1
MMG1013 Teoreme clasice în geometria elementară 2+1+0+1 7 cr.
MMM0006 Mecanică cerească 2+1+0+1 7 cr.

Semestrul 4

Cod Denumire Ore: C+S+L+P Finalizare Credite
MMM1011 Mecanică computaţională 2+1+0+1 E 8 cr.
MML1018 Grupuri şi simetrii 2+1+0+1 E 8 cr.
MIA1010 Proiect de cercetare în matematica computaţională 0+0+3+0 C 6 cr.
MXX3402 Curs opţional 2 2+1+0+1 E 8 cr.
TOTAL 6+3+3+3=15   30 cr.
Alte discipline obligatorii
MMZ1004 Finalizarea lucrării de disertaţie 0+0+0+5 C -

Discipline oferite pentru cursul opţional 2
MME1010 Modelarea proceselor economice 2+1+0+1 8 cr.
MIC1004 Paradigme de programare paralelă 2+1+0+1 8 cr.